ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης ο κλάδος της εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών

Οι υψηλές επενδύσεις για επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους, η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, και η διαφημιστική προβολή είναι ορισμένες από τις κύριες στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κλάδο, ο οποίος βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης. Προβλέπεται ότι αρκετές νέες επιχειρήσεις θα εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά, με στόχο την απόσπαση μεριδίων αγοράς από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, στην αγορά προμηθευτών – χονδρέμπορων η είσοδος νέων επιχειρήσεων δεν θεωρείται πιθανή, καθώς οι κυριότερες διεθνείς βιομηχανίες «λευκών» ηλεκτρικών συσκευών εκπροσωπούνται ήδη στην Ελλάδα και παράλληλα, οι μεγαλύτερες εισαγωγικές επιχειρήσεις έχουν καλύψει και αυτές με τη σειρά τους -μέσω εμπορικών αντιπροσωπειών- το σύνολο σχεδόν της εγχώριας αγοράς.

Η εγχώρια κατανάλωση «λευκών» ηλεκτρικών συσκευών σημείωσε ενίσχυση κατά 30% την περίοδο 1998 – 2003, επίδοση που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 5,4%. Η αύξηση της ζήτησης συνδέεται άμεσα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Βασικό χαρακτηριστικό της πορείας του βιομηχανικού κλάδου (παραγωγή και συναρμολόγηση) ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Ελλάδα, την περίοδο 2000 – 2005 είναι οι σημαντικές διακυμάνσεις. Η συμμετοχή του στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας την περίοδο 1996 – 2003 κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας κατά μέσο όρο το 1,4%, αν και η συνολική αξία των δύο αγορών εμφανίζει παρόμοιους ρυθμούς μεγέθυνσης ετησίως (9,4% και 9,9%, αντίστοιχα).

Οσον αφορά στα καθαρά κέρδη του κλάδου, εμφανίζονται περιορισμένα στο σύνολο των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου δείγματος για την περίοδο 2000 – 2004. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μείωση των περιθωρίων για αυτοχρηματοδότηση των επενδύσεων επέκτασης, εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του εξοπλισμού. Και η ρευστότητα του δείγματος των επιχειρήσεων εμπορίας «λευκών» ηλεκτρικών συσκευών δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου εμφανίζεται έντονα ελλειμματικό για όλα τα έτη της περιόδου 1998 – 2003 και οι εισαγωγές υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές τόσο σε όρους αξίας όσο και σε όρους ποσότητας (τεμαχίων).