ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

SATO: πωλήσεις 17,3 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου Sato στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 17,3 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενισχυμένες ελαφρά κατά 1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 517.000 ευρώ, έναντι 138.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2005.

Τα κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε 260.000 ευρώ έναντι 43.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005.

Μέχρι το τέλος του 2006 προβλέπεται να λειτουργήσουν 3 νέα καταστήματα «ENTOS» στην Αθήνα και 30 στην υπόλοιπη Ελλάδα.