ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επέκταση του ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία

Την περαιτέρω επέκτασή της στην αγορά τσιμέντου των Βαλκανίων δρομολογεί με σταθερά βήματα η ΤΙΤΑΝ, καθώς η επόμενη χώρα, όπου θα αποκτήσει παρουσία, θα είναι -εκτός απροόπτου- η γειτονική Αλβανία. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τη λήψη άδειας για διερεύνηση πρώτων υλών σε περιοχή πλησίον των Τιράνων. Πρόκειται για το πρώτο βήμα, καθώς εφόσον διαπιστωθεί η επάρκεια και καταλληλότητα των πρώτων υλών στην περιοχή που επέλεξε η εταιρεία, θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέγερση μιας νέας μονάδας παραγωγής, αφού ασφαλώς ληφθούν οι σχετικές άδειες.

Η νέα μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, ενώ η επένδυση θ’αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι, κατά κύριο λόγο, η κάλυψη της ζήτησης τσιμέντου στην Αλβανία, η οποία σήμερα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές. Στην χώρα, υφίσταται μία κρατική εταιρεία, η οποία εμφανίζεται να υπολειτουργεί κι ένας ιδιώτης, ο οποίος απέκτησε ένα παλιό εργοστάσιο και προμηθεύει μέσω αυτού την αγορά. Ως εκ τούτου, υπάρχει η πεποίθηση ότι το σύνολο της παραγωγής του νέου εργοστασίου, θα μπορεί να απορροφάται από την εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, ουσιαστικά δεν υφίσταται ισχυρός ανταγωνισμός στην Αλβανία, στοιχείο που δίνει προβάδισμα στη μελλοντική παρουσία της ΤΙΤΑΝ. Η επέκταση στην Αλβανία αποτελεί κυρίως μια στρατηγική κίνηση άμυνας. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η κίνηση αυτή έγινε, για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα της εταιρείας, καθώς αν τοποθετούνταν κάποιος ανταγωνιστής μας, θα υπήρχε ο κίνδυνος εξαγωγών από την Αλβανία προς την Ελλάδα, καλύπτοντας ιδίως την Βόρεια Ελλάδα».

Πέραν τούτου όμως, η Αλβανία διανύει και περίοδο έξαρσης της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα, να υφίστανται και άλλα ερείσματα για την εν λόγω επέκταση. Σημειώνεται ότι η ΤΙΤΑΝ διαθέτει ήδη ιδιόκτητο σταθμό διανομής των εξαγωγών που πραγματοποιούσε η εταιρεία από την Ελλάδα προς τη γειτονική χώρα, καλύπτοντας κυρίως τη Νότια Αλβανία και την Βόρειο Ηπειρο.

Παράλληλα, η ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να παρακολουθεί και την αγορά της Τουρκίας. Μια πιθανή κίνηση θα υπάρξει μόνο αν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Πρόσφατα μάλιστα, η εταιρεία συμμετείχε σε διαγωνισμό για την εξαγορά μιας τοπικής τσιμεντοβιομηχανίας, αλλά αποχώρησε όταν διαπίστωσε ότι το τίμημα ήταν υπερβολικό.