ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική Χαλυβουργία γιγαντώθηκε

Η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία χαλυβουργίας της Ελλάδας μετά τον Ομιλο Βιοχάλκο, δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση της Ελληνικής Χαλυβουργίας με τη Χαλυβουργία Θεσσαλίας και απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η νέα επωνυμία της επιχείρισης θα είναι Χαλυβουργία Ελλάδος και συγκαταλέγεται στις 20 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με καθετοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα που φτάνει το 1.000.000 τόνους, η Χαλυβουργία Ελλάδος κατέχει σήμερα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά, απασχολεί 1000 περίπου εργαζομένους και διαθέτει εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 750 στρεμμάτων. Η Χαλυβουργία Ελλάδος συγκεντρώνει περισσότερο από έναν αιώνα συνολικής εμπειρίας, έχοντας προμηθεύσει με χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος ιστορικά έργα όπως το Οχυρό Ρούπελ στη Μακεδονία και τις πρώτες πολυκατοικίες που έγιναν στην Ελλάδα, έως τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, πλήθος Ολυμπιακών Εργων, το Αεροδρόμιο Σπάτων, το Αττικό Μετρό, την Εγνατία Οδό, κ. α.

Η συνεχής ανάπτυξη της θέσης της Χαλυβουργίας Ελλάδος στην ελληνική αγορά, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και η επέκταση των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, αποτελούν τους στρατηγικούς στόχους της νέας εταιρείας. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Χαλυβουργία Θεσσαλίας ίδρυσε το 1963 το πρώτο της εργοστάσιο/ελασματουργείο στην περιοχή του Βόλου. Η Ελληνική Χαλυβουργία ιδρύθηκε το 1935 και αποτέλεσε την πρώτη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα.