ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νεοχημική: προς Σερβία με 32 εκατ. ευρώ

Ισχυρή βάση στην αγορά της Σερβίας αναμένεται να αποκτήσει η εταιρεία Νεοχημική, μέσω της εξαγοράς και της υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων στην εταιρεία Rafinerija Νafte Beograd. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας, η απόκτηση της σερβικής βιομηχανίας, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών, γίνεται μέσω της συμμετοχής σε πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε ο αρμόδιος φορέας ιδιωτικοποιήσεων της χώρας για την πώληση του 70% του μετοχικού του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Νεοχημικής, κατά τον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τη 17η Νοεμβρίου, σε πρώτη φάση η ελληνική εισηγμένη έχει ήδη προεπιλεγεί ως ο καλύτερος πλειοδότης τόσο ως προς το τίμημα της αγοράς, το οποίο ανέρχεται σε 16,38 εκατ. ευρώ, όσο και ως προς το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απόκτηση της συγκεκριμένης εταιρείας εντάσσεται στη στρατηγική της Νεοχημικής για τη μετεξέλιξή της αφενός σε μια ισχυρή εταιρεία χημικών σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο και την ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, αφετέρου στην καθετοποίησή της αποκτώντας μονάδες οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά στη δραστηριότητα που έχει ήδη. Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται και άλλες εξαγορές, τόσο μέσω της μητρικής όσο και μέσω της θυγατρικής της Λάμδα Detergent και οι οποίες θα φορούν τα χημικά, τα καλλυντικά και κυρίως τα απορρυπαντικά.

Πρόσφατα επίσης η διοίκηση της εταιρείας, μετά και τη δημοσιοποίηση των μεγεθών για το εννεάμηνο, προχώρησε στην αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη χρήση 2007 προβλέποντας πωλήσεις 460 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη της τάξης των 76 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία στο εννεάμηνο εμφάνισε πωλήσεις 183 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 95,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94,9% και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 624%, από την πώληση μετοχών της Λάμδα Detergent.