ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETAIPIKH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μεταξύ των ποιοτικών και ποσοτικών – άρα και μετρήσιμων – αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται στον Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας Vodafone Απρίλιος 2005 – Μάρτιος 2006, εμείς προτάσσουμε τις 335 μονάδες αίματος που έδωσαν στο χρονικό αυτό διάστημα 374 εργαζόμενοί της, υλοποιώντας το Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας που πραγματοποιεί η Εταιρεία από το 1996 σε συνεργασία με νοσοκομεία της χώρας μας.

Προτάσσουμε επίσης το ποσόν των 725.951 ευρώ που διατέθηκαν για το «Παιδί» στο πλαίσιο του πολυδιάστατου Προγράμματος «Είμαστε κοντά» και χάρη στο οποίο περισσότερα από 5.400 παιδιά σε απομονωμένες περιοχές της χώρας δέχθηκαν παιδιατρική περίθαλψη από την κινητή παιδιατρική μονάδα «ΛΗΤΩ» ενώ αλλά 49.000 παιδιά -πανελλαδικά – πήραν μέρος στο Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος «Ασφαλώς Κυκλοφορώ». Η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που διευκολύνουν συνανθρώπους μας με αναπηρίες όπως το «Vodafone Speaking Phone», η μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της εταιρείας στο περιβάλλον είναι από τα αδρά χαρακτηριστικά φετινής της Εκθεσης.

Στον Απολογισμό, πέρα από την έγκυρη Deloitte που συμμετείχε στις εργασίες για τον έλεγχο των στοιχείων και για τη εφαρμογή των αρχών των προτύπων που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, δηλώνονται επίσης και οι έγκυροι φορείς που πιστοποιούν τα Συστήματα Διαχείρισης που έχει αναπτύξει η Vodafone, προκειμένου να εντάξει τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητάς της. Ανάμεσα στους φορείς αυτούς είναι και η πιστοποίηση της Vodafone από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS (Eco-Management and Audit Scheme). Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη εταιρεία από την Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από το ευρωπαϊκό αυτό σύστημα για τη συστηματική διαχείριση των δραστηριοτήτων που επιδρούν στο περιβάλλον και για την ενημέρωση του κοινού μέσα από τη σχετική Περιβαλλοντική Δήλωση – η οποία επικυρώνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και κατατίθεται στην αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή.

Είτε ως μέλος του Ομίλου είτε ως Vodafone στην Ελλάδα, η εταιρεία συμμετέχει σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας – μεταξύ των οποίων στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες Dow Jones Sustainability Index και FTSE 4 Good Index. Και ο Κοινωνικός Απολογισμός της υπόκειται σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRΙ).

Επιστρέφοντας πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε τη συνοπτική αυτή παρουσίαση του Κοινωνικού Απολογισμού της Vodafone – δηλαδή από τον πυλώνα «άνθρωπος»- οφείλουμε να αναφέρουμε την πληθώρα γραμμών κοινωνικής υποστήριξης στις οποίες παρέχει δωρεάν πρόσβαση μέσα από κινητό τηλέφωνο – που και αυτή είναι μετρήσιμη. Στο χρονικό διάστημα 2005-2006 πραγματοποιήθηκαν 6.300.000 κλήσεις προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης η πλειονότητα των οποίων έγινε προς την Αμεση Δράση της Αστυνομίας (100), το ΕΚΑΒ (166) και τον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Εκτακτης Ανάγκης (112).

Αλλες 290.000 κλήσεις έγιναν προς τις γραμμές κοινωνικής υποστήριξης (1031 Γραμμή SOS κατά των ναρκωτικών, 1147 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 197 Εθνικό Κέντρο Αμεσης Κοινωνικής Βοηθείας, 1066 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1056 Χαμόγελο του Παιδιού και 1145 -Ιθάκη Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Στους στόχους της για το 2007 είναι η διερεύνηση για ύπαρξη τετραψήφιων κοινωνικών γραμμών και παροχή χωρίς χρέωση.