ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές χάνουν 310.000 ευρώ κάθε μέρα

Επιδεινώνεται διαρκώς η κατάσταση για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Ο ισολογισμός για το 2005 εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες το 2005 (και προηγούμενων χρήσεων) ύψους 233 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι και υπό τον νέο εταιρικό μανδύα συνεχίζονται οι απώλειες και μάλιστα διευρύνονται. Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές κατά τη διάρκεια των 750 ημερών λειτουργίας τους (δηλαδή από τις 11/12/2003 μέχρι και τις 31/12/2005) παράγουν ημερησίως ζημίες ύψους 310.660 ευρώ. Από την άλλη, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του 2005, η εταιρεία έχει ημερήσια έσοδα που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ.