ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Εθνική το 99,4% της Vojvodjanska

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 99,4% των μετοχών της σερβικής τράπεζας Vojvodjanska Banka a. d. Novi Sad (Vojvodjanska), μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ελλάδας και της Σερβίας, ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα.

Η Vojvodjanska είναι η έκτη σε μέγεθος σερβική τράπεζα από άποψη συνολικού ενεργητικού και διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα και με την εξαγορά της η Εθνική Τράπεζα πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τον Ιούνιο του 2006, το σύνολο των καταθέσεων πελατών και των δανείων της Vojvodjanska μετά από προβλέψεις ανερχόταν σε 342 εκατ. ευρώ και 215 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας μερίδια αγοράς περίπου 7% και 4%. Επιπλέον η τράπεζα κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά καταθέσεων σε δηνάρια, με μερίδιο περίπου 11%. Διαθέτει 175 σημεία πώλησης και εξυπηρετεί πάνω από 625.000 ιδιώτες και 61.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Κατέχει επίσης ηγετική θέση στην έκδοση των καρτών Visa και DinaCard και έχει μερίδιο αγοράς περίπου 10% στις εργασίες εγχώριων και διεθνών πληρωμών της Σερβίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής τα τελευταία χρόνια, η Vojvodjanska ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της.

Στη Σερβία, η Εθνική ήδη διαθέτει 35 καταστήματα και αξιόλογη παρουσία στη λιανική τραπεζική, με μερίδιο αγοράς σχεδόν 5,5%. Μετά την εξαγορά της Vojvodjanska, το μερίδιο αγοράς της ΕΤΕ στη σερβική αγορά θα ανέρχεται σε περίπου 8% στις καταθέσεις και 6% στα δάνεια, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών της χώρας. Επιπλέον, με το τοπικό δίκτυο καταστημάτων της, η ΕΤΕ συμπληρώνει την ισχυρή παρουσία της Vojvodjanska στην εύρωστη οικονομικά περιοχή της Βοϊβοντίνας.

Η απόκτηση της Vojvodjanska από την ΕΤΕ, ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας ιδιωτικοποίησης για την οποία είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον 11 ευρωπαϊκές τράπεζες και αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πώληση δημόσιας τράπεζας της Σερβίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαγορά της σερβικής τράπεζας η Εθνική δαπάνησε περί τα 360 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της συναλλαγής ανέλαβε επίσης τη δέσμευση να πραγματοποιήσει κεφαλαιακές επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ. στην Vojvob-anska, καθώς επίσης και να χορηγήσει δάνεια ύψους 25 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας.