ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέους επιχειρηματικούς στόχους αναζητεί η S&B

Οι επενδύσεις του ομίλου της S&B για το σύνολο του 2006 θα ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον βασικό μέτοχο κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ευθύμιο Βιδάλη, αναζητεί νέους επιχειρηματικούς στόχους, στην προσπάθεια που κάνει μέχρι το 2010 να πλασαριστεί στους παγκόσμιους ηγέτες της βιομηχανίας ορυκτών, με τις συνολικές πωλήσεις να φθάνουν το 1 δισ. ευρώ μετά 4 χρόνια.

Η S&B έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, αφού διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και δίνει βιομηχανικές λύσεις στους πελάτες της, που αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο. Η εταιρεία αναζητεί επιχείρηση προς εξαγορά και εφόσον επιτευχθεί θα γίνει με ίδια κεφάλαια, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα κέρδη του ομίλου προέρχονται από τις αγορές της Γερμανίας και της Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της επιχείρησης, οι ξένοι επενδυτές ελέγχουν σήμερα σχεδόν το 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Την προηγούμενη οκταετία 1997-2004, που η S&B έχει να επιδείξει μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε πωλήσεις και σε όλα τα επίπεδα κερδοφορίας μεταξύ 17% και 19%, διατήρηση σταθερής απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων περί το 13%, αλλά και επέκταση σε 21 χώρες σε 5 ηπείρους.

Η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί ο όμιλος της S&B αναλύεται σε 4 επίπεδα: α) στη συνεχή προσπάθεια ενδυνάμωσης των ηγετικών θέσεων του ομίλου με έμφαση στην καλυτέρευση της ανταγωνιστικότητας, τόσο μέσω βελτιώσεων όσο και επιλεγμένων εξαγορών, β) τη γεωγραφική επέκταση όπου αναπαράγεται το επιχειρηματικό μοντέλο σε περιοχές που δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόμη ο όμιλος και που προσπαθεί να επιτύχει διασπορά κινδύνου (π.χ. Β. Αμερική και ναύλοι/συναλλαγματικοί κίνδυνοι), γ) την ενδυνάμωση των συνδέσμων ορυχείων/αγοράς όπου αυτό ενισχύει και τα δύο, με έμφαση στις εφαρμογές προστιθέμενης αξίας και στην εξασφάλιση ποιοτικών και ανταγωνιστικών κοιτασμάτων και δ) στις νέες εφαρμογές, όπου τα μαθήματα και οι εμπειρίες της υπάρχουσας δραστηριότητας επιτρέπουν στον όμιλο να εξαπλωθεί με γνώση και πλεονεκτήματα.