ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερδιπλάσια κονδύλια, 530 εκατ. ευρώ για ΜΜΕ

Στα 530 εκατ. ευρώ ανέρχονται τελικώς τα κονδύλια που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και τον τουρισμό στο πλαίσιο της δράσης των περιφερειακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ. Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό των πόρων του προγράμματος, που έλαβαν την οριστική έγκριση του υπουργείου Οικονομίας σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε μέσα από την υποβολή 6.800 προτάσεων. Ο αριθμός των εγκεκριμένων προτάσεων από τη διατραπεζική επιτροπή ανήλθε τελικώς στις 5.373, αριθμός που είναι πολλαπλάσιος, υπερκαλύπτοντας τις 3.675 προτάσεις που εγκρίθηκαν συνολικά στο πλαίσιο τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου κύκλου.

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση του μέτρου και την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων έχουν οι τράπεζες, οι οποίες και εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν, παρακολουθούν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και καταβάλλουν την επιχορήγηση στον επιχειρηματικό φορέα. Οι τράπεζες είναι άλλωστε και ο τελικός δικαιούχος σε δύο ακόμη προγράμματα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των δράσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ, με καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων την 19η Ιανουαρίου. Αντίστοιχα σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο οκτώ περιφερειακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι μικρότερος και φθάνει τα 11,2 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον, πάντως, αναμένεται να μονοπωλήσει ο τέταρτος κύκλος του μέτρου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Το τελικό ποσό των χρημάτων που θα διατεθούν, θα εξαρτηθεί και από την επιτυχία που θα έχουν τα προηγούμενα προγράμματα, στο βαθμό που ένα μέρος των επενδυτικών σχεδίων είτε εγκαταλείπεται είτε δεν εκτελείται κανονικώς, με συνέπεια την απένταξη του έργου και την απελευθέρωση κονδυλίων. Η προκήρυξη δεν αναμένεται πριν από το δεύτερο τρίμηνο του 2007 καθώς το υπουργείο Οικονομίας αναμένει σε συνδυασμό με μια πρώτη απολογιστική έκθεση και την αποσυμφόρηση του συστήματος.

Προγράμματα σε εξέλιξη

-Μεταποίηση – Τουρισμός (γ΄ κύκλος)

Υποβλήθηκαν 6.800 προτάσεις

Εγκρίθηκαν 5.373 προτάσεις

Προϋπολογισθείσα αρχική δαπάνη 210 εκατ. ευρώ

Εγκεκριμένη δαπάνη 530 εκατ. ευρώ

-Προγράμματα σε εξέλιξη

Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο (σε επιλεγμένες ζώνες)

Προθεσμία 19 Ιανουαρίου 2007

Μεταποίηση – Τουρισμός – Πληροφορική

Προθεσμία 2 Φεβρουαρίου 2007