ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινα» τραπεζικά προϊόντα

Την πρώτη γκάμα «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων, που αφορούν τη χρηματοδότηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς. Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων του ομίλου Πειραιώς για την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα «πράσινα» προϊόντα της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες και αφορούν τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε γενικές γραμμές, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί κανείς να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο αγοράζει υποχρεωτικά η ΔΕΗ σε τιμή πενταπλάσια από την τιμή που διαθέτει η ΔΕΗ το ρεύμα στους ιδιώτες. Η παραδοξότητα, μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης, εξηγείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και τις υψηλές κυρώσεις που προβλέπονται για την εκπομπή ρύπων πέραν των ορίων που έχουν τεθεί. Οπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Σπύρος Παπασπύρου, υπάρχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία τέτοιων μονάδων, καθώς αφ’ ενός εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα και αφ’ ετέρου εμφανίζουν πολύ μικρό επιχειρηματικό κίνδυνο (η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει σε πενταπλάσια τιμή το παραγόμενο ρεύμα με συμβόλαιο 20 ετών). Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαταστήσει ο καθένας στο σπίτι του ή σε αγροτεμάχια πουλώντας, επίσης με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους, το ρεύμα στη ΔΕΗ.