ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H EBZ στους πρώτους της Ε.Ε. στην παραγωγή βιοαιθανόλης

Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η τελική έγκριση του φακέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης που υπέβαλε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο.

Η ΕΒΖ είναι από τις πρώτες ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης που θα προχωρήσει μέσα στο 2007 στη δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, έχοντας ως στόχο την παραγωγή 300 χιλιάδων κυβικών μέτρων βιοαιαθανόλης ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επένδυση είχε επιδείξει ο Ομιλος Μυτιληναίου και αρκετές διεθνείς εταιρείες από Ευρώπη και ΗΠΑ. Ωστόσο, η διοίκηση της ΕΒΖ και οι μέτοχοι αποφάσισαν την αυτόνομη επενδυτική προσπάθεια. Η συνολική επένδυση αναμένεται να φθάσει τα 130 εκατ. ευρώ ανά μονάδα.

Στόχος της διοίκησης της ΕΒΖ είναι η απόσυρση του 50,01% της ποσόστωσης ζάχαρης έως την 31.01.2007, με τη μερική διάλυση – μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης από την ΕΒΖ σε μονάδες παραγωγής προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τη ζάχαρη (βιοαιθανόλη). Οπως είναι γνωστό, η χώρα μας υποχρεούται βάσει κοινοτικής οδηγίας για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ζάχαρης, μέχρι το 2010 να παράγει το 5% της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων μέσω βιοαιθανόλης χρησιμοποιώντας ζαχαρότευτλα και σιτάρι. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρεως ενέκρινε κατά την τελευταία συνεδρίασή του τη μείωση κατά 51% της ποσόστωσης, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που επιβάλλει η νέα οδηγία και οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέθεσαν τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για την υλοποίηση της επένδυσης.

Η εθνική ποσόστωση ζάχαρης ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 317.501,8 τόνους ζάχαρης. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο αρμόδιος φορέας που θα υποβάλει στη συνέχεια το επίσημο αίτημα της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τούτο σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εισπράξει από την Ε.Ε. ποσό 35 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται στην περίπτωση που αποσυρθεί το 51% της εθνικής ποσόστωσης, ενώ η ΕΒΖ θα επιβαρυνθεί με τη συνεισφορά των 126 ευρώ ανά τόνο επί της υπόλοιπης ποσόστωσης, γεγονός που θα της επιτρέψει να μειώσει τα ζημιογόνα αποτελέσματά της στην τρέχουσα χρήση λόγω της ελλειμματικής παραγωγής.

Παράλληλα, την Τετάρτη 20 του μηνός ξεκινά η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 6.124.818 νέων δωρεάν κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλαιές.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι – κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Πώς παράγεται η ζάχαρη

Η παραγωγή της ζάχαρης είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από στάδια επεξεργασίας. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία τα κυριότερα στάδια της παραγωγής της ζάχαρης.

Η εργασία ενός εργοστασίου ζάχαρης συνίσταται στην εξαγωγή της ζάχαρης από το τεύτλο χωρίς κανένα χημικό μετασχηματισμό. H ζάχαρη περιέχεται ήδη στο τεύτλο. Το πραγματικό εργοστάσιο ζάχαρης είναι το τεύτλο και μάλιστα το φύλλωμά του. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση, όπου με το CO2 της ατμόσφαιρας, την υγρασία του εδάφους και με την επίδραση του ηλιακού φωτός σχηματίζονται τα ζάχαρα (υδατάνθρακες). 6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 Τα ζάχαρα αποθηκεύονται στη ρίζα του τεύτλου. Το τεύτλο είναι διετές φυτό. H συγκομιδή του για βιομηχανική χρήση γίνεται τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο ανθοφορεί και παράγει σπόρους.

Τα φύλλα αποκόπτονται και συγκομίζονται οι ρίζες. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφή ή παραμένουν στο χωράφι για λίπασμα, ενώ τα τεύτλα μεταφέρονται στο εργοστάσιο για επεξεργασία.

Το τεύτλο περιέχει: 14 – 17% ζάχαρη, 76 – 78% νερό, 4 – 5% αδιάλυτα ξηρά συστατικά (MAPK) και 2 – 3% διαλυτά ξηρά συστατικά (αζωτούχα και μη αζωτούχα οργανικά και ανόργανα συστατικά).

Τα αδιάλυτα ξηρά συστατικά (κυτταρίνη, λιγνίνη, πηκτίνη, πεντοζάνες) αποτελούν τα κύρια συστατικά του παραπροϊόντος που λέγεται πούλπα (νωπή ή ξηρά, πέλετς). Τα διαλυτά ξηρά συστατικά μετά την απομάκρυνση του 1/3 περίπου, στο στάδιο του καθαρισμού χυμού, ξαναβρίσκονται στη μελάσσα, όπου δεσμεύουν και ένα μέρος ζάχαρης.

Από επεξεργασία 1.000 τόνων τεύτλων με περιεκτικότητα σε ζάχαρη 14,5% παράγονται:

– 115 τόνοι ζάχαρη (11,5%)

– 50 τόνοι μελάσσα (περιεκτικότητας σε ζαχαρόζη 47%)

– 35-40 τόνοι ξηρά πούλπα και έως

– 90 τόνοι νωπή πούλπα.