ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διαχείριση κρίσεων δεν είναι μόνο επικοινωνιακό θέμα

Οι κρίσεις αποτελούν πλέον βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το 83% των εισηγμένων επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσουν τουλάχιστον μία κρίση, η οποία θα έχει σημαντική αρνητική επίδραση στη μετοχική τους αξία. Ολες οι επιχειρήσεις ανησυχούν για μια ενδεχόμενη κρίση, είναι όμως σωστά προετοιμασμένες να τις αντιμετωπίσουν; Ποια άλλωστε είναι η σωστή προετοιμασία για μια κρίση;

Πολλοί πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι καθαρά επικοινωνιακό θέμα. Οντως, το επικοινωνιακό σκέλος μιας κρίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι όμως το σημείο εκκίνησης για την προετοιμασία αντιμετώπισης και δίνει από μόνη της η σωστή επικοινωνία του θέματος τη δυνατότητα διαχείρισης της κρίσης; Εκτιμώ ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων πρέπει να έχουν αφετηρία τον εντοπισμό των συνθηκών που τις δημιουργούν και τον περιορισμό των συνεπειών τους, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το επικοινωνιακό σκέλος. Η εμπειρία εξάλλου έχει δείξει ότι οι κρίσεις προέρχονται κυρίως:

– Από φυσικές καταστροφές, όπως φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ.

– Από περιστατικά που επηρεάζουν τα προϊόντα και την εταιρική εικόνα της επιχείρησης, όπως αλλοιώσεις.

– Από ειδικά περιστατικά, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, απαγωγές στελεχών, κακόβουλες ενέργειες.

Ολα τα παραπάνω επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, τη λειτουργία της, το προσωπικό της, την εταιρική εικόνα της και το περιβάλλον. Ο στόχος της προετοιμασίας αντιμετώπισης των κρίσεων δεν είναι άλλος από την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία όλων των ανωτέρω.

Για να γίνει αυτό δεν αρκεί μόνο η επικοινωνιακή ετοιμότητα, χρειάζεται να έχει γίνει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία πριν από την κρίση. Ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίζεται το θέμα από μια εταιρεία διαχείρισης κινδύνου είναι να αναθέσει στα στελέχη της να επεξεργαστούν για λογαριασμό της επιχείρησης, με τη χρήση αποδεκτών μεθοδολογιών, ένα πλαίσιο δράσης. Το τελευταίο έχει ως στόχο:

– Να προσδιορίσει την ομάδα στελεχών της επιχείρησης που θα είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των κρίσεων.

– Να αναλύσει τα πιθανότερα σενάρια κρίσεων, τις επιπτώσεις τους και τις δυνατότητες του οργανισμού να ανταποκριθεί σε αυτές.

– Να προετοιμάσει πλάνα αντιμετώπισής τους, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σχεδίων εσωτερικής επικοινωνίας και σχεδίων επικοινωνίας με το ειδικό κοινό της επιχείρησης.

– Να δημιουργήσει και να εκτελέσει τα σχέδια της αναγκαίας εκπαίδευσης για τις επιλεγμένες ομάδες της και τέλος:

– Να δοκιμάσει την εφαρμογή και να μεριμνά για την περιοδική επικαιροποίηση των υπαρχόντων σχεδίων.

Ετσι, τα στελέχη συμμετέχουν στη διαδικασία αναλύοντας οικονομικά και αξιολογώντας τον κίνδυνο, με βάση την επίδραση που μπορεί να έχει ειδικά σε κάθε οργανισμό.

Είναι κοινός τόπος εξάλλου για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί, εκτός από όραμα, και ικανούς στρατηγικούς συνεργάτες, που να είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικά ο καθένας στον χώρο ευθύνης του. Ο ρόλος λοιπόν της εταιρείας διαχείρισης κινδύνου είναι εκείνος του στρατηγικού συνεργάτη του πελάτη στα θέματα της αειφόρου ασφάλειας, της εμπορικής ενίσχυσης και της ποιότητας.

Ποια είναι η ΑΟΝ

Η AON είναι ο μεγαλύτερους σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περισσότερα από 550 γραφεία στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια του Σικάγο, της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, ενώ τα έσοδα του ομίλου ΑΟΝ υπερβαίνουν τα 9,8 δισ. δολάρια ετησίως. Η AON Hellas είναι η ελληνική θυγατρική της AON και δραστηριοποιείται στη χώρα μας περισσότερα από δέκα χρόνια. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες τοπικούς και διεθνείς. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται οργανισμοί από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

*Πρόεδρου και δ/ντος συμβούλου της ΑΟΝ Hellas