ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Σίδμα ρίχνει το βάρος στις θυγατρικές των Βαλκανίων

Επενδύσεις συνολικού ύψους 10,3 εκατ. ευρώ υλοποίησε για το σύνολο του 2006 η Σίδμα (Σιδηρουργία Μακεδονίας, του ομίλου Βιοχάλκο). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων αφορά την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της θυγατρικής στη Σόφια και την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στη δεύτερη θυγατρική της Σίδμα στο Βουκουρέστι. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό των πωλήσεων που θα προέρχεται από τις θυγατρικές των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διοίκηση, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Δανιήλ Μπεναρδούτ, το 2008 αναμένεται οι θυγατρικές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να πραγματοποιήσουν τζίρο 30-35 εκατ. ευρώ και 55 εκατ. ευρώ το 2009. Οι επενδύσεις για τη δραστηριότητα των μονάδων σε Βουλγαρία και Ρουμανία θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2007, όπως και η επένδυση για τη μετεγκατάσταση της εταιρείας στα Οινόφυτα. Η μονάδα μεταποίηση των προϊόντων της εταιρείας στη Ρουμανία μπαίνει σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2007 και η αντίστοιχη στη Βουλγαρία τον Μάιο.

Η Ρουμανία είναι μια αγορά με ιδιαίτερη σημασία για τη εταιρεία, καθώς είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ελληνική και παρουσιάζει σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης.

Οσον αφορά την πορεία της εταιρείας, το 2006 τονίστηκε ότι θα εξακολουθήσουν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν το 9μηνο για το σύνολο του έτους. Για το 2007 εκτιμάται σταθερότητα στις τιμές του χάλυβα τουλάχιστον για το α΄ τρίμηνο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Σίδμα στη διάρκεια του 2006 ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ύψους 51,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της ύψους 44,6 εκατ. ευρώ. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας και διαιρείται σε κοινές και μη μετατρέψιμες έγχαρτες ομολογίες, τις οποίες εξέδωσε η εταιρεία και ανέλαβαν οι εμπλεκόμενες τράπεζες.

Το υπερβάλλον ποσό της έκδοσης του δανείου θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που μέχρι τώρα χρηματοδοτούνταν από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Η εταιρεία στη φάση αυτή είναι στη διαδικασία ανέγερσης του νέου εργοστασίου στα Οινόφυτα, περιοχή στην οποία πρόσφατα αγόρασε έκταση 61 στρεμμάτων. Το συνολικό τίμημα της αγοράς ανήλθε στα 4,325 εκατ. ευρώ.

Η Σίδμα σχεδιάζει τη μεταφορά των γραμμών παραγωγής από τον Ασπρόπυργο στα Οινόφυτα.