ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha Bank μετακύλισε την αύξηση επιτοκίων στα κυμαινόμενα

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων προχώρησε από χθες η Alpha Bank, ενσωματώνοντας την πρόσφατη αύξηση κατά 0,25 του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η άνοδος, που μετακυλίεται σχεδόν αυτούσια, αφορά κατά κύριο λόγο τις κατηγορίες κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ ανεπηρέαστα έμειναν τα σταθερά επιτόκια, τόσο στη στεγαστική όσο και στην καταναλωτική πίστη. Στον τομέα των καταθέσεων, τα επιτόκια των λογαριασμών ταμιευτηρίου και προνομιακού λογαριασμού αυξάνονται έως και 0,25 και οι αποδόσεις τους διαμορφώνονται από 0,5% – 2% και 0,50% – 2,50% αντίστοιχα, ενώ ο λογαριασμός καταθέσεων Alpha 1| 2| 3 πριμοδοτείται με το σύνολο της αύξησης και η απόδοσή του ξεκινάει από 2% για ποσά έως 500 ευρώ και φθάνει έως και 2,65% για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Στον τομέα των χορηγήσεων για επιχειρήσεις, η Alpha Bank αυξάνει κατά 0,25 το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται στο 7,25% και προσαυξάνεται με το περιθώριο της τράπεζας. Στον τομέα των χορηγήσεων ιδιωτών, η Alpha Bank αυξάνει κατά 0,25 τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης, με εξαίρεση το επιτόκιο του προγράμματος συγκέντρωσης οφειλών «Alpha Ολα σε 1», το επιτόκιο του οποίου παραμένει αμετάβλητο στο 8,50%. Κατά 0,25 αυξάνονται και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, διαμορφώνοντας το επιτόκιο των βασικών καρτών Visa και MasterCard στο 16,50%.

Στη στεγαστική πίστη η αύξηση μετακυλίεται στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ αμετάβλητα παραμένουν όλα τα σταθερά επιτόκια της τράπεζας, καθώς και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου «Alpha Προστασία», που διαμορφώνεται στο 3,95% σταθερό για τρία έτη και κλιμακώνεται από 5,30% – 5,50%, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, μετά το τέλος της σταθερής περιόδου. Αυξημένο κατά 0,25, στο 2% είναι από χθες και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο της ελβετικής της τράπεζας, ακολουθώντας την αύξηση του επιτοκίου «Δέσμη Στόχος».

Επιθετικά το Τ.Τ.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζοντας την επιθετική πολιτική του στον τομέα της στεγαστικής πίστης προχώρησε, παρά την αύξηση του βασικού ευρωπαϊκού επιτοκίου, σε μείωση κατά 0,25 του περιθωρίου στα νέα επιδοτούμενα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ αμετάβλητα διατήρησε τόσο τα κυμαινόμενα επιτόκια προς ειδικές κατηγορίες πελατών όσο και τα σταθερά επιτόκια 1, 3, 5, 10 και 15 ετών.

Εξαιρετικά επιθετική είναι ωστόσο και η πολιτική που ακολουθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, προσφέροντας για περιορισμένη διάρκεια μέχρι τις 31/1/2007 το καταναλωτικό δάνειο «Extra Γιορτινό» που χρηματοδοτεί καταναλωτικές ανάγκες μέχρι 3.000 ευρώ με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,50%. Το δάνειο έχει διάρκεια εξόφλησης από 12 έως 36 μήνες και επιβαρύνεται μόνο με έξοδα έγκρισης 100 ευρώ με την εκταμίευσή του.