ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα η σύμβαση κατασκευής της Ιονίας Οδού

Υπογράφεται σήμερα στο ΥΠΕΧΩΔΕ η σύμβαση για την κατασκευή της Ιονίας Οδού. Ανάδοχος του έργου, που θα κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης, είναι η κοινοπραξία Hellenic Autopistas. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 159 χλμ. νέων τμημάτων της Ιονίας Οδού, τη βελτίωση 163 χλμ. της ΠΑΘΕ και τη συντήρηση και λειτουργία ακόμα 59 χλμ. που κατασκευάζονται σήμερα ως δημόσια έργα, με αντάλλαγμα το δικαίωμα είσπραξης διοδίων. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε έξι χρόνια, ενώ ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη τους για 30 χρόνια.

Ο όμιλος Hellenic Autopistas -που αποτελείται από τις εταιρείες Cintra S.A., ΓΕΚ Α.Ε., Dragados Oncessiones De Infrastucturas S. A., ACS Servicios Y Concessiones S.L., Dragados S.A., Ferrovia Agroman S.A. και ΤΕΡΝΑ A.E.- αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου στις 8 Μαΐου. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 1,392 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 330 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων της Ιονίας Οδού και τη «βελτίωση» τμημάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η Hellenic Autopistas θα κατασκευάσει στην Ιονία Οδό τα τμήματα Αντιρρίου – Αγρινίου – Αρτας – Εγνατίας Οδού και θα ολοκληρώσει τα ημιτελή τμήματα της παράκαμψης Αγρινίου (σύνολο 159 χλμ.). Επίσης, θα βελτιώσει υφιστάμενα τμήματα της ΠΑΘΕ (163,8 χλμ.) και θα ανακατασκευάσει τα τμήματα Υλίκης και Ριτσώνας – Θήβας. Με την ίδια σύμβαση παραχωρούνται στον ιδιώτη 58,8 χλμ. δρόμων της Ιόνιας και της ΠΑΘΕ που κατασκευάζονται σήμερα αποκλειστικά από το κράτος. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 ετών από την υπογραφή της σύμβασης (με πρώτη προτεραιότητα τα τμήματα της ΠΑΘΕ), ενώ ο παραχωρησιούχος για τριάντα χρόνια θα υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί τους δρόμους, έναντι της είσπραξης διοδίων.