ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα βελτιωμένη προσφορά της ΕΤΕ για τη CEC

Σήμερα το πρωί θα καταθέσει η Εθνική Τράπεζα τη νέα βελτιωμένη προσφορά της για την εξαγορά της ρουμανικής τράπεζας Casa de Economiimi Consemnamiuni (CEC). Η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε την Εθνική και την ουγγρική OTP, τις δύο τράπεζες που είχε επιλέξει για την τελική διαπραγμάτευση, να καταθέσουν βελτιωμένες προσφορές και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η υψηλότερη προσφορά.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της καλύτερης προσφοράς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ολοκληρώσει και τη διαδικασία πώλησης της CEC. Η αποδοχή ή όχι της προσφοράς βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία μπορεί να ακυρώσει την πώληση εφόσον κρίνει ότι δεν είναι ικανοποιητική. Πολλοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, επισημαίνοντας τις συνεχείς καθυστερήσεις αλλά και τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ της τιμής που προσδοκούσε η ρουμανική κυβέρνηση στην εκκίνηση της διαδικασίας και των αποτιμήσεων των ξένων οίκων.

Οι άνθρωποι της Εθνικής αναμένουν με συγκρατημένη αισιοδοξία τα αποτελέσματα. Αν η εξαγορά πετύχει, τότε η ΕΤΕ θα έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό της για την επέκταση στο εξωτερικό. Στο τριετές επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2005 κύριες επιδιώξεις ήταν η γρήγορη επέκταση στις δύο μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, δηλαδή της Τουρκίας και της Ρουμανίας (όπου σήμερα έχει ασθενή παρουσία μέσω της Banca Romaneasca). Στην Τουρκία πέτυχε την εξαγορά της Finansbank και με αγωνία αναμένονται τα νέα από τη Ρουμανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Η CEC αποτελεί ίσως το τελευταίο όχημα για να αποκτήσει κάποιος ξένος παίκτης το αποκαλούμενο κρίσιμο μέγεθος σε μια νύχτα. Είναι 5η σε μέγεθος βάσει ενεργητικού, με 142 χρόνια ιστορίας, διαθέτει δίκτυο 1.400 καταστημάτων και ελέγχει το 13% της αγοράς.