ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι διεκδικητές των έργων Πληροφορικής

Περισσότερες από 15 εταιρείες έχουν υποβάλει προσφορές για τέσσερα έργα πληροφορικής του υπουργείου Ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων πλησιάζει τα 22 εκατ. ευρώ. Για το σημαντικότερο εξ αυτών, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ) προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν ανεξάρτητα ή σε κοινοπραξία. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες που διεκδικούν την υλοποίηση του έργου είναι οι Unisystems-Διηνεκής Πληροφορική, Altec, Singular-Otenet, European Dynamics, H. Packard-Business Exchange, Ιντρακόμ, Infoquest-IBM. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπεται 19μηνη, ενώ θα ακολουθήσει εξάμηνη πιλοτική λειτουργία. Οπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, η ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισμών θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις εντάσεις επί του διαδικαστικού μέρους των διαγωνισμών, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η πλήρης και συστηματική καταγραφή όλων των δεδομένων των δημοσίων προμηθειών με δυνατότητα ανάλυσης των απολογιστικών στοιχείων, γεγονός που αυξάνει τη διαφάνεια του συστήματος. Στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών βρίσκεται και το έργο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), προϋπολογισμού 796.111 ευρώ, που αποτελούσε πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου. Κατά πληροφορίες για το ΓΕΜΗ προσφορές έχουν υποβληθεί από τις εταιρείες, ddsynergy, Infoquest, Altec, Symetrics, Pansystems. To ΓΕΜΗ θα συγκεντρώσει όλα τα αρχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις και σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορους τομείς, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου. Στη τελική του μορφή θα περιέχει έγκυρα και επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Για το τρίτο έργο πληροφορικής του υπουργείου που αφορά τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Εμπορίου αξιολογείται η προσφορά που κατατέθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Το έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ θα είναι μια βάση δεδομένων και ανάλυσης για το σύνολο των κλάδων εμπορίου και υπηρεσιών και θα περιλαμβάνει στοιχεία και για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών. Στα 2,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Σημάτων στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα για τα εμπορικά σήματα. Στασιμότητα παρουσιάζεται στις διαδικασίες για το πολυσυζητημένο Παρατηρητήριο Τιμών όπου έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ και πρόθεση του Ανάπτυξης είναι να συμβάλει μέσω κι αυτού στην καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για τα επίπεδα τιμών, καθώς μετά τον επανασχεδιασμό του θα παρέχει ένα ικανό μέτρο σύγκρισης για την αξία διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων δικτύων διανομής.