ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Vivartia ο πλήρης έλεγχος των θυγατρικών

Τον πλήρη έλεγχο θυγατρικών της εταιρειών έναντι συνολικού τιμήματος 5.560.047 ευρώ απέκτησε η Vivartia, στο πλαίσιο ορθολογισμού των συμμετοχών της και μείωσης των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες στο Χρηματιστήριο. Ειδικότερα, η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Chipita Participations Ltd αύξησε το ποσοστό της στην εταιρεία Chipita East Europe (Cyprus) Ltd από 95,25% σε 100%, εξαγοράζοντας ποσοστό 4,75% από την εταιρεία Crescent International Holdings Ltd, έναντι τιμήματος ύψους 3.886.267 ευρώ. Επίσης, η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Chipita East Europe (Cyprus) Ltd αύξησε τα ποσοστά της στις εταιρείες Chipita Russia (Cyprus) Ltd, Chipita Russia Trading (Cyprus) Ltd και Chipita Ukraine Trading (Cyprus) Ltd από 58,58% σε 100%, εξαγοράζοντας ποσοστό 41,42% στην κάθε μία από τις εν λόγω εταιρείες από τον κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.673.780 ευρώ.