ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 1,3 εκατ. ευρώ στην Ασπίς Πρόνοια από το υπ. Ανάπτυξης

Πιστοποιητικά φερεγγυότητας σε 64 ασφαλιστικές εταιρείες έδωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης, διατηρώντας την εκκρεμότητα σε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες η διαδικασία του ελέγχου συνεχίζεται. Πρόκειται για τις εταιρείες Εγνατία Ασφαλιστική, Le Monde και La Vie, ενώ εξίσου σημαντική εξέλιξη είναι η απόφαση επιβολής υψηλότατου προστίμου 1,3 εκατ. ευρώ στην ασφαλιστική Ασπίς Πρόνοια, λόγω της διάθεσης του αποταμιευτικού προϊόντος «Mega Asset» κατά παράβαση των προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος.

Τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας όσο και ο υφυπουργός κ. Γιάννης Παπαθανασίου επέμειναν μέσω των δηλώσεών τους στην προσήλωση της πολιτικής ηγεσίας στον στόχο της διασφάλισης της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αγοράς, διακηρύσσοντας την αυστηρότητα του ελέγχου σε ό,τι αφορά θέματα αξιοπιστίας και προστασίας των καταναλωτών. Η επιλογή της ανακοίνωσης των ονομάτων των εταιρειών, που δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους έναντι του νόμου, αποτελεί σταθερή επιλογή τα τρία τελευταία χρόνια από την πλευρά του υπουργείου, που επέμεινε και αυτή τη φορά στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελέγχου.

Ειδικότερα στην περίπτωση της Εγνατίας και της Le Monde, οι οποίες ανήκουν και οι δύο στον ίδιο όμιλο με διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ελευθέριο Γονή, ο βασικός μέτοχος εγκαλείται για την καταβολή 15 εκατ. ευρώ. Η παράταση σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό φερεγγυότητας δόθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιεί η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου για το ποιόν των υποψηφίων νέων μετόχων και την προέλευση των κεφαλαίων που έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλει ο Ομιλος Citadel, στο πλαίσιο της πρόθεσής του να επενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιρειών, ποσό της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35 εκατ. ευρώ της Εγνατίας και κατά 15 εκατ. ευρώ της Le Monde και τη συμμετοχή του αμερικανικού ομίλου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει η καταβολή των χρημάτων. Οι μέτοχοι της Citadel επικαλούνται την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να έχει τελειώσει τον σχετικό έλεγχο σε είκοσι περίπου ημέρες από σήμερα, από την έκβαση του οποίου θα κριθεί και η κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας και η τύχη των δύο εταιρειών.

Το πρόστιμο

Στην περίπτωση της Ασπίδος, το υψηλότατο πρόστιμο επιβλήθηκε μετά τη διαπίστωση ότι το προϊόν Mega Asset εκτός από την υπεραπόδοση που υποσχόταν κατά παράβαση του νόμου, ήταν και εκτός προδιαγραφών ως προς το είδος των επενδύσεων που έγιναν για την κάλυψη της υποχρέωσης που αναλάμβανε η εταιρεία, στον βαθμό που έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχες επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα.

Οπως ανακοίνωσε ο κ. Παπαθανασίου, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και στην περίπτωση της εταιρείας La Vie (του Ομίλου Αποστολόπουλου), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο θα ολοκληρώσει άμεσα τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου του κλάδου ζωής στην ασφαλιστική «VDV Leben International», διαδικασία που θα αποδεσμεύσει την εταιρεία από την υποχρέωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Εκτός των παραπάνω αποφάσεων το υπουργείο παραπέμπει επίσης στον εισαγγελέα την υπόθεση δύο πρακτόρων της εταιρείας «Γενική Ενωση», για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν παρανόμως και οι σχετικές άδειες που προσκόμισαν ήταν πλαστές.

Πέραν πάντως της διάθεσης των πιστοποιητικών φερεγγυότητας, ο έλεγχος θα συνεχιστεί περαιτέρω, προκειμένου να διερευνηθούν κρίσιμα θέματα που έχουν προκύψει. Μεταξύ αυτών η έκδοση και χρήση ομολογιακών δανείων, ενδοεταιρικές συναλλαγές σε επίπεδο ομίλου, εσωτερικά μεταβλητά αμοιβαία κεφάλαια, πρακτορειακές συμβάσεις, συναλλαγές με περιουσιακά στοιχεία μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και τέλος η διερεύνηση καταγγελιών ως προς τον τρόπο απόκτησης ακινήτων και οικοπέδων.