ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο» σε 17 ΑΕΛΔΕ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιελάμβανε εγκρίσεις και απορρίψεις Αελδε προκειμένου να μετατραπούν σε ΑΕΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, το πράσινο φως έλαβαν 17 αελδε, ενώ απορρίφθηκαν οι φάκελοι 7 αελδε.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαγόρευσε τη λειτουργία των κατωτέρω Αελδε: Ανάπτυξη με έδρα το Ναύπλιο, Θεσμική με έδρα το Μαρούσι, Σ. Γκαβαλης – Π. Γκαβαλης με έδρα τη Χαλκίδα, Προοπτική Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο, Royal με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Major Finance με έδρα την Αθήνα και Σύνεσις Φαϊνάνς με έδρα το Παλαιό Φάληρο.

Επίσης, ενεκρίθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η παροχή αδείας για λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων στη Fortius Finance Αχεπευ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Αεεδ στις υφιστάμενες Αελδε: Τrust με έδρα την Καστοριά, Αλμα με έδρα την Κομοτηνή, Ορίζοντες με έδρα τη Λαμία, Αξία με έδρα τα Χανιά, Δήρις με έδρα την Αθήνα, Θήτα με έδρα το Μαρούσι, Gn με έδρα την Αθήνα, Βενιζέλος με έδρα την Ξάνθη, Ανοδος με έδρα τη Λαμία, Κόρδος με έδρα τη Δροσιά Αττικής, Gs Finance με έδρα την Καλαμάτα, Νους με έδρα την Τρίπολη, Ευρωνομισματική με έδρα την Αθήνα, Κ. Ράσκος και Συνεργάτες με έδρα τις Σέρρες, Contract με έδρα την Καβάλα και Ευρωμεσιτική με έδρα την Αθήνα.

Η αύξηση των ΚΛΩ-ΝΑ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κλωστήρια Ναούσης Α. Ε. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Fanco A. E., Κλωστήρια Ροδόπης Α. Ε. και Gallop AEBE.