ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέντρα εξυπηρέτησης και πωλήσεων

Η Εθνική Τράπεζα με 635 καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων ειδικής μορφής όπως κινητά συνεργεία, αυτοκινητοθυρίδες, ανταποκριτές εσωτερικού και ειδικές μονάδες διοίκησης) βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη με βάση τον αριθμό καταστημάτων. Για το 2007 προβλέπεται να δοθεί έμφαση πρωτίστως στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στα μεγάλα αστικά κέντρα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα θα αξιολογηθεί και η λειτουργία «In store» καταστημάτων (εντός εμπορικών κέντρων και νοσοκομειακών μονάδων) στελεχωμένων με ένα δυο άτομα τα οποία θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση πιλοτικά. Η Εθνική διαθέτει και το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ με 1.367 μονάδες, ενώ η επέκταση θα συνεχισθεί και το νέο έτος με βάση τις ανάγκες τοπικών αγορών, φορέων και οργανισμών και μετά την αξιολόγηση τοπικών αιτημάτων.

Η ΑΤΕbank με δίκτυο 464 καταστημάτων, πραγματοποιεί παρεμβάσεις τόσο στη λειτουργία τους όσο και στην εξωτερική τους όψη με στόχο τη μετατροπή τους σε κέντρα εξυπηρέτησης και πωλήσεων. Μέχρι το 2007 πρόκειται να ιδρυθούν 15 νέα καταστήματα μικρού μεγέθους με περίπου πέντε υπαλλήλους κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου ΑΤΜ με 200 νέες μονάδες, με στόχο να φθάσουν τα 1.000 μηχανήματα στο τέλος του 2007.

Η Alpha Bank ανοίγοντας εννέα καταστήματα το 2006, διαθέτει δίκτυο 377 καταστημάτων και 16 κέντρων private banking, με στόχο η επέκταση το 2007 να γίνει με μεγαλύτερους ρυθμούς. Το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, μετά τις οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται, θα επικεντρώνεται στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου, η διεκπεραίωση και υποστήριξη των οποίων θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Το δίκτυο ΑΤΜ της τράπεζας ενισχύεται με 30 μονάδες και θα αριθμεί 795 μηχανήματα

Η Εμπορική Τράπεζα, η οποία στη διάρκεια του 2006 πέρασε στον έλεγχο του γαλλικού ομίλου της Gredit Agricole, με 370 καταστήματα σχεδιάζει για το νέο έτος την ίδρυση καταστημάτων σε επιλεγμένα σημεία. Η διάρθρωση του δικτύου της τράπεζας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες καταστημάτων (πλήρους εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών, εντάσεως ιδιωτών).

Η Εμπορική διαθέτει σήμερα δίκτυο 715 ΑΤΜ από τα οποία 105 είναι κιόσκι και ο προγραμματισμός προβλέπει 20 νέα ΑΤΜ σε εξωτερικούς χώρους και την εγκατάσταση 12 νέων κιόσκι.