ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα αγορά και προϊόντα φέρνει το 2007 στη Σοφοκλέους

Τo 2007 θα φέρει στο Χ.Α. τα νέα επενδυτικά προϊόντα ETF, τους κοινούς χρηματιστηριακούς κωδικούς και τη δημιουργία της νέας ημιεποπτευόμενης αγοράς (semi regulated market). Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προγραμματίζει τρία νέα νομοσχέδια για τη Σοφοκλέους, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα νέα επενδυτικά προϊόντα και η νέα χρηματιστηριακή αγορά. Αντίθετα, η λειτουργία του κοινού χρηματιστηριακού κώδικα απαιτεί την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομερειών από το Αποθετήριο Αξιών, αφού έχει ήδη δημοσιευθεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα χρόνου είναι η πρόσληψη και δεύτερου συμβούλου για την ΕΧΑΕ. Στόχος είναι να προετοιμασθεί το έδαφος ώστε μέσα στο 2007 να γίνει η στρατηγική κίνηση που θα περιλαμβάνει είτε εξαγορά είτε συμμαχία με ξένο χρηματιστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και ειδικότερα με τη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, σε λιγότερο από 6 μήνες από σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΧΑΕ στο νέο ιδιόκτητο κτίριο επί της Λεωφόρου Αθηνών 108-110, που θα μετονομασθεί σε Λεωφόρο Σοφοκλέους, με απόφαση που έχει ήδη λάβει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Από την πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους απελευθερώνεται ο δανεισμός τίτλων στα παράγωγα και τίθενται σε ισχύ οι ανοικτές πωλήσεις για τις μετοχές του Ftse 20 και του Mid Cap 40. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τους κανονισμούς που αποσύρουν τον κανονισμό flat-tick επί των ανοιχτών πωλήσεων και εισάγει τον διμερή δανεισμό μετοχών, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο. Από τις 2 Ιανουαρίου 2007, ο δανεισμός μετοχών θα απελευθερωθεί ώστε να εναρμονιστεί με τις διεθνείς πρακτικές, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που ανέφερε πρόσφατα ο FTSE σε έκθεσή του. Οι επενδυτές βραχυπρόθεσμων θέσεων δεν θα υπόκεινται στον εν λόγω κανονισμό flat-tick που απαγόρευε αυτή την πρακτική σε μια πτωτική αγορά, αλλά θα μπορούν να προβαίνουν σε ανοικτές πωλήσεις σε πτωτική αγορά και χωρίς να έχουν δανειστεί τους τίτλους προκαταβολικά. Ακόμη, το Χ.Α. θα επιμηκύνει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures, options) από μηνιαία σε συμβόλαια τρίμηνης λήξης προκειμένου να μειωθεί το κόστος. Η λογική είναι να μειωθεί το κόστος για τον τελικό χρήστη και μικρότερη ανάγκη για μετακύλιση θέσεων (rollover).

Επίσης, από την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιανουαρίου μειώνονται οι χρηματιστηριακές προμήθειες χρηματιστηριακών προμηθειών στο 0,015% αντί του 0,020%. Παράλληλα, αποφασίσθηκε η εφάπαξ χρέωση 10 ευρώ για το άνοιγμα κάθε νέου λογαριασμού, ενώ εισάγεται ετήσια προμήθεια διατήρησης ανά λογαριασμό ύψους 3 ευρώ προσαυξανόμενη βάσει της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Δεν θα υπάρχει καμία χρέωση για χαρτοφυλάκια αξίας μικρότερης των 3.000 ευρώ.