ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισαγόμενα κέρδη για τις τράπεζες

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες παρουσίασαν στο πρώτο τρίμηνο ισχυρή αύξηση μεγεθών στο εξωτερικό. Η Εθνική επεκτάθηκε στην Τουρκία με σημαντικά θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου. Με ταχύτητα συνεχίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank EFG στη Νέα Ευρώπη με τα συνολικά κέρδη να ανέρχονται στα 7 εκατ. ευρώ. Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε και η Alpha Bank με τo δίκτυο καταστημάτων ενισχύεται το 2007 με 132 καταστήματα στη ΝΑ Ευρώπη και 45 καταστήματα στην Τουρκία. Υψηλούς ρυθμούς αύξησης εργασιών παρουσίασε ο Ομιλος Πειραιώς με τις χορηγήσεις των μονάδων του εξωτερικού να παρουσιάζουν αύξηση κατά 73%.