ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Επισημοποίηση της συμμετοχής της ΤΕΡΝΑ στην ΑΤΤΙΚΑΤ

Επιβεβαιώθηκε και τυπικά η συμμετοχή της ΤΕΡΝΑ στην ΑΤΤΙΚΑΤ του κ. Παν. Πανούση, καθώς κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση, εξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. οι κ. Ζούπας και Ζαρίμπας, που προέρχονται από την εταιρεία του κ. Περιστέρη (ΤΕΡΝΑ). Η ΑΤΤΙΚΑΤ, έχοντας πλέον την υποστήριξη του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, που διαθέτει ποσοστό 21,5% του μετοχικού κεφαλαίου προσδοκά σε κύκλο εργασιών ύψους 180 εκατ. ευρώ κατά την τρέχουσα χρήση. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώνεται σε 443 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ δεν προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην ΑΤΤΙΚΑΤ, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι το εν λόγω ποσοστό καλύπτει απόλυτα τη στρατηγική της. Στις πρόσφατες κινήσεις της ΑΤΤΙΚΑΤ περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 36 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Προοδευτική: επιδιώκει είσοδο στρατηγικού επενδυτή

Επανέλαβε την πεποίθησή του για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Προοδευτική ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Κων. Κούτλας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης. Είναι γνωστό ότι η διοίκηση επιδιώκει τους τελευταίους μήνες να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εισηγμένης, η οποία έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση, ένεκα του έντονου ανταγωνισμού και των μεγάλων εκπτώσεων στα δημόσια έργα. Ο κ. Κούτλας δεν απέκλεισε η είσοδος του επενδυτή να πραγματοποιηθεί και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αναφορικά με την επέκταση σε νέες δραστηριότητες, η Προοδευτική αναμένεται να συστήσει θυγατρική εταιρεία σε συνεργασία με εξειδικευμένη στον χώρο εταιρεία, με αντικείμενο την ανάπτυξη σταθμού φωτοβολταϊκών σε έκταση που διαθέτει στον νομό Εβρου.