ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ξένοι θεσμικοί ρυθμίζουν την μεγάλη κατηγορία και οι Ελληνες την μικρή

Μέσα σε μία τετραετία (2003 – 2006) οι Ελληνες ιδιώτες επενδυτές πέρασαν ουσιαστικά στο περιθώριο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ρευστοποιώντας τις μετοχές τους, με αποτέλεσμα οι ξένοι θεσμικοί να ελέγχουν σήμερα 1 στις 2 ελληνικές μετοχές.

Τα απόνερα της φούσκας του 1999, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις εισηγμένες εταιρείες και η χρέωση των ελληνικών νοικοκυριών είναι οι βασικές αιτίες για τη πολύχρονη αποχή των Ελλήνων επενδυτών από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Ελληνες επενδυτές αποτελούν, αριθμητικά, το 94% του συνόλου των εγγεγραμμένων επενδυτών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων. Παρ’ όλα αυτά, η αξία των χαρτοφυλακίων τους υπολείπεται του 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Σεπτέμβριο του 2003, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 71%. Το 85% των αγορών από ξένους επενδυτές πραγματοποιήθηκε από θεσμικούς και το υπόλοιπο από ιδιώτες. Το 60% των ξένων επενδυτών είχαν χώρα προέλευσης την Ευρωπαϊκή Ενωση και το 40% τρίτες χώρες. Να σημειωθεί ότι το 70% των συναλλαγών των Ελλήνων επενδυτών πραγματοποιήθηκε από κατοίκους Αττικής.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία του Αποθετηρίου Αξιών τη τελευταία τετραετία, οι συναλλαγές των ξένων θεσμικών επενδυτών επηρεάζουν δραστικά τις εταιρείες του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ οι συναλλαγές των Ελλήνων επιδρούν στη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών των εταιρειών της μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης (Mid 40 και Small Cap 80).

Οπως εξηγεί στη «Κ» ο πρόεδρος του ΣΕΔΥΚΑ Σπύρος Μπονάτος, «με βάση στοιχεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε σχέση με τις νέες μερίδες επενδυτών, από το 2003 έως σήμερα, υπάρχει μία σημαντική συμμετοχή 259.279 νέων κωδικών».

Η συμμετοχή αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των εισηγμένων είναι της τάξεως του 51,73% και αναλυτικότερα σε σχέση με την Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση 55,07% και σε σχέση με την Μεσαία & Μικρή Κεφαλαιοποίηση 18,61%. Οι ημεδαποί επενδυτές συμμετέχουν, λοιπόν, κατά 81,28% στην Μικρή Κεφαλαιοποίηση και σε αυτό το ποσοστό οι ιδιώτες ημεδαποί έχουν το 52,3%.

Χαρακτηριστικό ότι οι επενδυτές που έχουν χαρτοφυλάκιο έως 15.000 ευρώ είναι 774.165 που αποτελούν το 77,7% των ενεργών κωδικών.

Σύμφωνα με το πρόεδρο των ΑΕΕΔ, τα πιο πάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν σε πρώτο βαθμό γιατί υπάρχει μία αδυναμία δυναμικής συμμετοχής ημεδαπών επενδυτών. Σε επίπεδο δεικτών υπήρχε μία σημαντική άνοδος από τον Μάρτιο του 2003. Ο Γενικός Δείκτης τιμών έχει κερδίσει 272% και ο δείκτης FTSE/ASE 20 έχει κερδίσει 233%. Σε επίπεδο μετοχών όμως, αυτό φαίνεται κυρίως στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η πλειοψηφία των ιδιωτών επενδυτών είχε και έχει μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που δεν κατόρθωσαν να πλησιάσουν τις επιδόσεις των δεικτών. Δυστυχώς, σε ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις βρέθηκαν και εκτός «ταμπλό». Οπως διευκρινίζει ο κ. Σπύρος Μπονάτος «η πτώση των επιτοκίων, ενώ λογικά έπρεπε να κατευθύνει τους επενδυτές σε επενδύσεις προς το χρηματιστήριο, η αύξηση της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης δημιούργησε αδυναμία, λόγω έλλειψης κεφαλαίων».

Τα παραπάνω συμπεράσματα δείχνουν παράλληλα και την δυναμική και πρόοδο που επέδειξε το ελληνικό χρηματιστήριο, τόσο σε επίπεδο εναρμονισμού κανονισμών και νομοθεσίας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όσο και την σημαντική βελτίωση που επέδειξαν οι εισηγμένες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κάτι που φαίνεται από την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ξένοι θεσμικοί σε αυτές.Αν. Ντ.