ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι 5 προτεραιότητες στο αναπτυξιακό σχέδιο της ΔΕΗ

Μέσα στον Οκτώβριο θα ανακοινώσει η ΔΕΗ το νέο αναπτυξιακό της σχέδιο, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Τάκης Αθανασόπουλος και αρίθμησε τις πέντε προτεραιότητες που θα περιλαμβάνει. Μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με το επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ, το μείγμα παραγωγής και συγκεκριμένη στρατηγική στον τομέα αυτό, μείωση του κόστους, επέκταση των δραστηριοτήτων σε ΑΠΕ και Βαλκάνια και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στη ΔΕΗ. Μαζί με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο τον Οκτώβριο, η διοίκηση της ΔΕΗ θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις της σχετικά με την αξιοποίηση της οψιόν που διαθέτει για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ, θέμα που όπως είπε ο κ. Αθανασόπουλος συζητείται αυτή την περίοδο. Για τα περί ιδιωτικοποίησης, σημείωσε ότι είναι θέμα που αφορά την κυβέρνηση, ενώ σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, εμφανίσθηκε ικανοποιημένος από τις πρόσφατες αυξήσεις που δόθηκαν.

Ο κ. Αθανασόπουλος ανακοίνωσε επίσης από τη Θεσσαλονίκη, ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος εκσυγχρονισμού και επέκτασης του παραγωγικού δυναμικού και των δικτύων της που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες της. O κ. Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους που προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ:

– Αντικατάσταση πολλών παλαιών μονάδων στο ηπειρωτικό σύστημα με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και φιλικές στο περιβάλλον, συνολικής ισχύος 3.200 MW.

– Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας.

– Δημιουργία νέων πηγών εσόδων με τη δυναμική ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την επέκταση της ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της SENCAP.

– Εκσυγχρονισμό των δικτύων που θα εξασφαλίσει την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πελάτες.