ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε τελική φάση η απόκτηση της Vivartia

Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 8 Οκτωβρίου η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που κατέθεσε η Marfin Investment Group (MIG) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Vivartia. H τιμή αγοράς ορίστηκε στα 25 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση προς το Χρηματιστήριο, η MIG απέκτησε την περασμένη Πέμπτη επιπλέον ποσοστό της τάξης του 0,0011% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia στην τιμή των 24,68 ευρώ ανά μετοχή, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία να ανέρχεται σε 77,5693%. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν η MIG φθάσει στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia, μπορεί να αιτηθεί την απόκτηση και των υπολοίπου ποσοστού στην περίπτωση που επιθυμεί να την οδηγήσει εκτός Χρηματιστηρίου. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, θα αποσαφηνισθεί εάν θα υπάρξουν αλλαγές σε καίριες θέσεις στο μάνατζμεντ της Vivartia, όπως εντόνως φημολογείται το τελευταίο διάστημα, ή διατηρηθεί η ίδια ομάδα. H Vivartia, για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, προβλέπει σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας αύξηση άνω του 15%, κερδών ανά μετοχή πλέον του 17%, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου θα κυμανθούν πάνω από 6,4%. Στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης είχε ενοποιημένες πωλήσεις (pro forma) 517,6 εκατ. ευρώ από 447,6 εκατ. ευρώ με τα ebitda να διαμορφώνονται σε 65 εκατ. ευρώ από 55,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 20,6 εκατ. ευρώ από 18,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2006 και τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,28 ευρώ από 0,26 ευρώ.