ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγχώνευση θυγατρικής από τον όμιλο Μπήτρος

Η εισηγμένη μεταλλουργική Μπήτρος γνωστοποίησε χθες το σχέδιο συμβάσεως για τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της Μπήτρος Μεταλιμπέξ. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση αξιών των μετοχών μεταξύ της εισηγμένης και της θυγατρικής της διαμορφώθηκε σε 3,59 προς 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Μπήτρος ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, θα αυξηθεί κατά 7,47 εκατ. ευρώ -που είναι το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής- και συνεπώς θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 26,7 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της «Μπήτρος» θα διαιρείται σε 17.808.104 νέες μετοχές, συνεπεία αντικαταστάσεως των παλαιών, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, νέας ονομαστικής αξίας 1,5 ευρώ εκάστη.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, η σχέση συμμετοχής των μετόχων θα είναι 78,22% οι μέτοχοι της εισηγμένης και 21,78% οι μέτοχοι της θυγατρικής που θα απορροφηθεί.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της «Μπήτρος» που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2007, αποφάσισε τη σύναψη ομολογιακού δανείου διά κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιών συνολικού ύψους 12.000.000 ευρώ με την Εμπορική Τράπεζα και με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφισταμένου μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο θα είναι διαρκείας επτά ετών.

Στο χώρο της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία εισέρχεται ο όμιλος Μπήτρου, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των σταθερών εσόδων του ομίλου. Σύμφωνα με τον ιδρυτή και πρόεδρο της εισηγμένης Παναγιώτη Μπήτρο, η παραπάνω επένδυση θα είναι ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΡΑΕ.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του χαλυβουργικού κλάδου, ο κ. Μπήτρος έχει επισημάνει τα εξής: «Η οικονομική δραστηριότητα τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δείχνει να κινείται σε επίπεδα που διατηρούν έντονη τη ζήτηση χαλυβουργικών, ενώ από την πλευρά της προσφοράς, οι παραγωγοί αποδεικνύουν ότι διαθέτουν και την ωριμότητα και τα ανακλαστικά που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι δέουσες ισορροπίες».