ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην υλοποίηση της Οδηγίας MiFiD

Υποεκτιμήθηκε από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες σε Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης -εκτός Αγγλίας- η σπουδαιότητα της κοινοτικής οδηγίας MiFiD, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή της που τίθεται σε ισχύ από τη 1η Νοεμβρίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της χθεσινής ημερίδας που διοργάνωσε η Ernst&Young με σκοπό να παρουσιάσει την κατάσταση υλοποίησης της νέας οδηγίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η επιτάχυνση στην υλοποίηση των έργων συμμόρφωσης απαιτείται από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες ώστε να «συμμορφωθούν» με τις επιταγές της MiFiD. Οπως υπογραμμίσθηκε η νέα κοινοτική οδηγία MiFiD, θα είναι καταλύτης αλλαγών στον ευρύτερο επενδυτικό τομέα, καθώς για πρώτη φορά αγγίζει σε βάθος θέματα που βρίσκονται στην καρδιά της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως μεταξύ άλλων η διαχείριση εντολών, η εκτέλεση εντολών, η παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές, η σύγκρουση συμφερόντων και οι επενδυτικές συμβουλές.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η συνολική προσπάθεια υλοποίησης του πλαισίου υποεκτιμήθηκε σημαντικά από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Οπως κάθε σύνθετο εποπτικό πλαίσιο και η οδηγία της Mifid σήμερα θέτει τις ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση υλοποίησης του πλαισίου. Μέσω της νέας οδηγίας αυξάνεται κατακόρυφα και ομογενοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία των επενδυτών, ενώ παράλληλα προωθείται περαιτέρω η διαφάνεια στις αγορές.

Σημαντικές αναμένεται να είναι εξάλλου οι επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό, αφού απλοποιείται η δυνατότητα παροχής σχετικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη από εταιρείες που εδρεύουν σε οποιασδήποτε ευρωπαϊκή χώρα με την χρήση μιας ενιαίας αδείας (single passport).

Με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία, πλέον απαιτείται επιτάχυνση στην υλοποίηση των έργων συμμόρφωσης με έμφαση στην ανανέωση συμβάσεων πελατών, στην προετοιμασία ενός πακέτου πληροφόρησης επενδυτών (Mifid pack), στον σχεδιασμό πολιτικών αξιολόγησης καταλληλότητας πελατών, στον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και στην κατηγοριοποίηση της πελατείας σε συγκεκριμένες κατηγορίες που προβλέπονται από τη νέα οδηγία.