ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΑ: διαγωνισμός ενός εκατ. για τη λογιστική και διοικητική υποστήριξη

Διαγωνισμό για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης του κεντρικού της υποκαταστήματος και των υποκαταστημάτων της προκήρυξε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό έως 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 22 Οκτωβρίου, ίδια ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγισή τους. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών έχει ορισθεί στα 2 έτη. Η αμοιβή του αναδόχου είναι η οικονομική του προσφορά.

Η Εταιρεία πέραν του κεντρικού καταστήματος διαχειρίζεται 27 υποκαταστήματα με διαφορετικά αντικείμενα εργασιών και αυτοτελή λογιστική τήρηση βιβλίων στα οποία περιλαμβάνονται καζίνο, μαρίνες, ιαματικές πηγές, οργανωμένες ακτές, κάμπινγκ, το Μουσείο Αχίλλειο, τα Σπήλαια Διρού, το Χιονοδρομικό Κέντρο και γήπεδο γκολφ.

Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτισθεί με τον Ανάδοχο ένα ή περισσότερα από τα υποκαταστήματα που σήμερα λειτουργούν υπό την ιδία εκμετάλλευση της Εταιρείας να αποτελέσουν αντικείμενο διαγωνισμού αξιοποίησης από την Εταιρεία.

Θα αναλάβει τη διαχείριση

Στην περίπτωση ολοκλήρωσης ενός τέτοιου διαγωνισμού ο επενδυτής υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το σχετικό αποτελέσμα θα αναλάβει τη διαχείριση του κάθε φορέα προς την αξιοποίηση υποκαταστήματος οπότε και η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τον Ανάδοχο εγγράφως προ τριμήνου την εξαίρεση της εν λόγω μονάδας από το αντικείμενο των υπηρεσιών του. Για την περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στη Σύμβαση τρόπος αναπροσαρμογής της αμοιβής του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος μεταξύ των άλλων υποχρεούται σε μηνιαία βάση να προετοιμάζει έκθεση προόδου εργασιών όπου θα γίνεται σχετική αναφορά των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετώπισε κατά την παροχή των υπηρεσιών του, τυχόν εκκρεμοτήτων καθώς και λοιπών θεμάτων προς ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας όπου κρίνεται απαραίτητο.