ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοσώλ: αύξηση ιδίων κεφαλαίων

Οι χθεσινές έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της «Βιοσώλ», ενέκριναν τη πρόταση της διοίκησης για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης με μετρητά συνολικού ύψους 8,34 εκατ., ευρώ με αναλογία προτίμησης 1 νέα κοινή για κάθε δύο παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές με τιμή διάθεσης τα 0,30 ευρώ εκάστη.

Περίπου τα 6 εκατ. ευρώ από το συνολικό ύψος της αύξησης (εφοσον καλυφθεί πλήρως), προβλέπεται να διατεθεί για την εξαγορά της εταιρείας Culligan Hellas A.E., η οποία κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της επεξεργασίας ύδατος.

Παράλληλα οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το διοικητικό συμβούλιο, για περαιτέρω αυξήσεις για να χρηματοδοτηθούν και νέες επενδύσεις με εξαγορές και συγχωνεύσεις με στόχο την ταχύρρυθμη ανάπτυξη της εταιρείας στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας. Επίσης, οι έκτακτες συνελεύσεις της «Βιοσώλ» αποφάσισαν να μελετηθεί η αλλαγή του ονόματος της εταιρείας και η μετατροπή της σε εταιρεία συμμετοχών (holding). Η νέα επωνυμία θα πρέπει να εκφράζει τις νέες δραστηριότητες του ομίλου και να καλύπτει την οικολογική τους διάσταση. Ακόμη η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε την ανασύνθεση του Δ.Σ. με την προσθήκη νέων μελών, μεταξύ των οποίων σε θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου με αρμοδιότητες για τη στρατηγική ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις του ομίλου τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος και πρώην τραπεζίτης κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της διοίκησης η αλλαγή πλάνων στον χώρο που δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα της θέρμανσης και του κλιματισμού, γίνεται λόγω του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού. Οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρμανσης κλιματισμού υποστηρίζει η «Βιοσώλ», λύγισαν κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους, ενώ και οι εισαγωγείς που τους ανταγωνίζονταν έχουν επίσης μέτρια αποτελέσματα. Αρκεί να αναφέρουμε επισημαίνει η εισηγμένη, ότι οι σημαντικότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις του κλάδου, που κυριάρχησαν για χρόνια στην αγορά και που τα ονόματά τους έχουν εντυπωθεί ανεξίτηλα στη συνείδηση των καταναλωτών, έχουν πλέον διακόψει τη λειτουργία τους για οικονομικούς λόγους.