ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενική βελτίωση μεγεθών στην Jumbo

Βελτίωση σε όλα τα μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Jumbo κατά τη δωδεκάμηνη χρήση 2006-07. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,8%, στα 342,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 32,1% συγκριτικά με την περσινή χρήση. Επίσης, τα αποτελέσματα EBITDA εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 29,4%, τα κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν κατά 37,3%, ενώ τα περιθώρια καθαρής κερδοφορίας διευρύνθηκαν σε 19,8%, παρά την ένταση του ανταγωνισμού, αλλά και τη μείωση των κινεζικών επιδοτήσεων προς τους εξαγωγείς. Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα θετικά από τη διοίκηση του ομίλου Jumbo, δεδομένου ότι στη διάρκεια της χρήσης έκλεισαν τέσσερα καταστήματα της αλυσίδας και άνοιξε ένα υπερκατάστημα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ως εκ τούτου, η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 32 λεπτών ανά μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30 Ιουνίου λειτουργούσαν 39 καταστήματα, εκ των οποίων τα 16 στην Αττική, τα 21 στην ελληνική περιφέρεια και τα 2 στην Κύπρο. Επίσης, η εταιρεία συνεχίζει την προετοιμασία για το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στη Βουλγαρία, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2007. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θετικά κινούνται οι πρώτοι δύο μήνες της νέας 12μηνης χρήσης, 2007-08, με ρυθμούς υψηλότερους από τις προσδοκίες της.