ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν συγχωνεύονται (τώρα) ΟΤΕ-Cosmote

Αλλαγή φρουράς χθες στην Cosmote, με απερχόμενο τον κ. Ευ. Μαρτιγόπουλο και εισερχόμενους τους κυρίους Π. Βουρλούμη και Μ. Τσαμάζ. Ο πρώτος ανέλαβε εκτός από πρόεδρος της Cosmote και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο δεύτερος, εν τοις πράγμασι καθίσταται ο νέος ισχυρός άνδρας στην Cosmote, αναλαμβάνοντας τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Ο κ. Τσαμάζ προέρχεται από τον ΟΤΕ και θεωρείται της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Βουρλούμη.

Μετά τις εξελίξεις στην Cosmote, οι αναλυτές και οι επενδυτικοί οίκοι «ποντάρουν» σε μια ταχύτατη συγχώνευση του ΟΤΕ με την Cosmote. Η Citigroup μάλιστα ποντάρει σε μια συμφωνία, η οποία βρίσκεται «ante portas» και θα γίνει με την καταβολή μετρητών σε τιμές μεταξύ 24 και 28 ευρώ. Αν συμβεί αυτό, τότε ο ΟΤΕ πρέπει να εκταμιεύσει κοντά στα 3 δισ. ευρώ, προκειμένου ν’ αποκτήσει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Cosmote που δεν ελέγχει.

Η κυβέρνηση, όμως, και η διοίκηση του ΟΤΕ έχουν κάθε λόγο να κωλυσιεργούν, λόγω της εμπλοκής της Μarfiστο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ – και πιθανώς στο μ.κ. της Cosmote. Το αρχικό σενάριο προέβλεπε απόκτηση των μειοψηφιών μέσω ανταλλαγής μετοχών, και εφόσον παραμένει, είναι απίθανο να προχωρήσει. Χθες, ο ΟΤΕ επιχείρησε να αποσυνδέσει τις εξελίξεις στην Cosmote από τη συμμετοχή της Μarfiστο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ.