ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση για εργοστάσιο μπεντονίτη από τη S&B στο Μαρόκο

Επένδυση 3 εκατ. ευρώ στη περιοχή Nador του Μαρόκου, θα πραγματοποιήσει ο όμιλος S&B. Πιο συγκεκριμένα η εισηγμένη θα κατασκευάσει εργοστάσιο επεξεργασίας μπεντονίτη. Η νέα μονάδα θα είναι δυναμικότητας 150.000 τόνων ετησίως, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2008 και θα ανήκει στη νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρεία του Ομίλου S&B Industrial Minerals Morocco SΑRL.

Λευκός μπεντονίτης

Το νέο εργοστάσιο θα εξυπηρετεί τα πρώτα στάδια βιομηχανικής επεξεργασίας λευκού μπεντονίτη, προερχόμενου από το νέο ορυχείο Trebia της άλλης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με έδρα το Μαρόκο, ΝΑΙΜΕΧ SARL (North African Industrial Minerals Exploration SΑRL).

Το προϊόν του νέου εργοστασίου θα μεταφέρεται στη συνέχεια για περαιτέρω επεξεργασία στο νεοαποκτηθέν εργοστάσιο του Ομίλου στο λιμάνι του Neuss στη Γερμανία. Το εργοστάσιο του Neuss εξαγοράστηκε τον Ιούλιο, με σκοπό την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας λεπτών και υπέρλεπτων προϊόντων λευκού μπεντονίτη, τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευμένες, ταχέως αναπτυσσόμενες εφαρμογές, όπως η παραγωγή χαρτιού, χρωμάτων και απορρυπαντικών. Ο όμιλος -μέσω της θυγατρικής ΝΑΙΜΕΧ- έχει αποκτήσει μεταλλευτικές άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων μπεντονίτη στο Μαρόκο από τον Μάρτιο του 2004.