ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται το περιθώριο κέρδους των τραπεζών

Αναχαιτίστηκε η πτωτική πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρήσης. Οι μεγάλες τράπεζες πέτυχαν τη βελτίωση του επιτοκιακού περιθωρίου, που εν πολλοίς αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται και αυτού που δανείζουν. Η βελτίωση οφείλεται αφενός στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων και αφετέρου στην ανατιμολόγηση των παλαιών δανείων.

Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων, έδωσε μεγάλη ανάσα στις τράπεζες, καθώς η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας το περασμένο φθινόπωρο είχε οδηγήσει τις τράπεζες σε μια σκληρή μάχη για την προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων. Οι τράπεζες προσέφεραν εξαιρετικά υψηλά επιτόκια για να «κλειδώσουν» καταθέσεις επιβαρύνοντας όμως δυσανάλογα το κόστος χρήματος. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου είχαν απαλλαγεί από αυτές τις υπερβολές.

Επιπλέον στο δεύτερο τρίμηνο αποτυπώθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής ανατιμολόγησης των παλαιών δανείων που εφάρμοσαν οι τράπεζες. Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και η επαναφορά στο κέντρο της προσοχής της έννοιας του κινδύνου οδήγησε τις τράπεζες στην επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους, επαναξιολόγηση που στη συντριπτική πλειοψηφία είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων. Οι αυξήσεις επικεντρώθηκαν στην επιχειρηματική πίστη και ειδικά στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, απολάμβαναν αδικαιολόγητα χαμηλά επιτόκια σε σχέση με το μέγεθος και την οικονομική τους κατάσταση.

Σημειώνεται ότι η ανατιμολόγηση μέχρι στιγμής δεν επιβάρυνε τους δανειολήπτες καθώς οι αυξήσεις των επιτοκιακών περιθωρίων πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο πτώσης για το euribor (και το euribor 3 μηνών) που αποτελούν τα επιτόκια αναφοράς: τα επιτόκια του ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτή η εικόνα όμως είναι προσωρινή, μόλις οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία ομαλοποιηθούν και τα επιτόκια αυξηθούν οι δανειολήπτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη σημαντική αύξηση του κόστους του χρήματος.

Η Εθνική είναι η μόνη που παρουσιάζει οριακή μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου. Αυτό συνέβη διότι η ΕΤΕ, έχοντας μεγάλη καταθετική βάση δεν είχε ακολουθήσει τις επιθετικές τακτικές των άλλων τραπεζών για την προσέλκυση καταθέσεων, διατηρώντας το κόστος χρήματος σε χαμηλά επίπεδα.

Για τις τράπεζες η βελτίωση του επιτοκιακού περιθωρίου ήταν ζωτικής σημασίας θέμα. Ετσι παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και η ζήτηση για νέα δάνεια είναι καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα, οι τράπεζες πέτυχαν τη σημαντική αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά έσοδα τόκων της Eurobank ανήλθαν στα 590 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο αύξηση κατά 8,5%. Η Alpha Bank πέτυχε αντίστοιχα έσοδα 442 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,9% ενώ τα επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στα 273 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009.