ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διακριτές χρεώσεις στο νέο λογαριασμό της ΔΕΗ

Ξεχωριστή καταγραφή κάθε χρέωσης που αφορά στην αξία της κατανάλωσης ρεύματος που πληρώνει ο καταναλωτής θα περιλαμβάνει το νέο έντυπο του λογαριασμού που σχεδίασε η ΔΕΗ και όπως ανακοίνωσε, θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν σύντομα οι πελάτες της. Πρόκειται για τα αποκαλούμενα «διακριτά τιμολόγια» τα οποία επιβάλλονται από τις οδηγίες της E. E. για το σύνολο των ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης προκειμένου να οι καταναλωτές να έχουν λεπτομερή ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καταναλώνουν.

Η αλλαγή του εντύπου στον λογαριασμό της ΔΕΗ δεν θα επιφέρει καμία απολύτως μεταβολή στα τιμολόγια. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να χρεώνονται ακριβώς όπως και πριν. H πρόσθετη ανάλυση αφορά σε πληρέστερη πληροφόρησή τους και μόνον.

Το νέο έντυπο που θα παραλάβουν οι καταναλωτές θα είναι δίφυλλο. Στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις για το ρεύμα που καταναλώθηκε, όπως ακριβώς υπήρχαν και στο προηγούμενο έντυπο λογαριασμού, όμως πιο αναλυτικά. Οι καταναλωτές θα διακρίνουν τι ακριβώς πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, τη χρήση του δικτύου διανομής, για τις ΑΠΕ και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας. Στην πίσω όψη του εντύπου θα υπάρχουν πλήρεις εξηγήσεις για κάθε μία από τις χρεώσεις αυτές, τις οποίες για πρώτη φορά πληροφορείται ο καταναλωτής. Στο δεύτερο φύλλο εμφανίζονται με πλήρη διάκριση οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμου και ΕΡΤ), τις οποίες η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος.

Το νέο έντυπο λογαριασμών αναμένεται να διευκολύνει και τον ανταγωνισμό που αρχίζει να αναπτύσσεται στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Το κόστος για τις λεγόμενες μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες (δίκτυα μεταφοράς, διανομής, YKO, τέλος ΑΠΕ) είναι κοινό για το σύνολο των εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά. O μεταξύ τους ανταγωνισμός θα περιοριστεί στο ανταγωνιστές δραστηριότητες και οι σχετικές εκπτώσεις θα είναι πιο ευδιάκριτες στους καταναλωτές.