ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

S&P: Κρύβει κινδύνους η Αν. Ευρώπη

Τους αυξημένους κινδύνους που απειλούν τις ελληνικές τράπεζες, λόγω της μεγάλης έκθεσής τους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζει σε έκθεσή της για τον κλάδο η Standard & Ρoor’s.

Οπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση του διεθνούς οίκου, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους οικονομικούς κινδύνους σε μακροχρόνιο ορίζοντα σε σχέση με άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης.

«Παρά το γεγονός ότι οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια ευνόησαν την ανάπτυξη των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, αλλά και την επέκταση σε νέες δραστηριότες των ελληνικών τραπεζών, πιστεύουμε ότι ο κλάδος υπολείπεται των αντίστοιχων δυτικοευρωπαϊκών σε όρους διαφοροποίησης και δύναμης» υπογραμμίζεται.

Η διείσδυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ελληνική οικονομία παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη κι αν οι ελληνικές τράπεζες αναπτύχθηκαν δυναμικά τα τελευταία χρόνια, επεκτείνοντας τις εργασίες τους, εκσυγχρονίζοντας τα δίκτυα των καταστημάτων τους, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία και βελτιώνοντας σημαντικά τις εσωτερικές τους λειτουργίες, παραμένουν λιγότερο εξελιγμένες σε σχέση με τις τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια οικονομία η S&P υπογραμμίζει ότι παρά την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες: έχει το υψηλότερο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ όλων των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Η S&P εκτιμά τις ανισορροπίες αυτές και τις δομικές αδυναμίες τις αγοράς εργασίας, ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ξένου οίκου οι πιστωτικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότεροι από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, καθώς η ποιότητα ενεργητικού σε ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών δανειακών χαρτοφυλακίων δεν έχει τεσταριστεί κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονομικού κύκλου».

Η Standard & Poor’s θεωρεί ότι τα κριτήρια διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν οι ελληνικές τράπεζες είναι λιγότερο ανεπτυγμένα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Επιπλέον, η επικρατούσα πρακτική πληρωμών στη χώρα παραμένει πιο αδύναμη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η τρέχουσα επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να επιταχύνει την επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών.

Ο πρόσφατος ανταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων από τη λιανική αγορά έχει προκαλέσει ισχυρή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών. «Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι πιθανό να εξελιχθεί σε δομική αλλαγή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, λόγω της ανάγκης για συνέχιση των ανταγωνιστικών πολιτικών προσέλκυσης ιδιωτικών καταθέσεων, όσο αποκαλύπτονται οι ανισορροπίες του χρηματοδοτικού προφίλ των ελληνικών τραπεζών», τονίζεται.

Η συνολική έκθεση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και την Ουκρανία έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον οι επενδύσεις στο εξωτερικό αντιστοιχούν πάνω από 20% του συνολικού ενεργητικού τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες έχει αυξηθεί από το μέγεθος της έκθεσής τους σε αγορές με σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ για κάποιες αναμένεται απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.