ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επαναπροκήρυξη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ για το έργο στο Θριάσιο Πεδίο

Προς νέα προκήρυξη βαίνει ο διαγωνισμός της ΕΡΓΑ ΟΣΕ για την ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου, ένα έργο του οποίου ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωσή του εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εκ νέου προς τα τέλη του μήνα, υπό την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση της ΓΑΙΑΟΣΕ από την ΕΡΓΟΣΕ, καθώς στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, η νέα ενοποιημένη αρχή που θα προκύψει, θα δημοπρατήσει το έργο, με στόχο η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2010.

Ο τελευταίος διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος στα μέσα Ιουλίου, καθώς το σχήμα που είχε αναδειχθεί σε προσωρινό ανάδοχο δεν προσκόμισε τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές. Επρόκειτο για κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Ακτωρ – Ομιλος Θεοχαράκη – Ομιλος Συγγελίδη και Goldair Cargo. Μάλιστα, η σχετική διαγωνιστική διαδικασία είχε διαρκέσει περί τα τρία χρόνια. Βέβαια, ο κύριος λόγος για την απόσυρση της κοινοπραξίας δεν ήταν η μη προσκόμιση των εγγυητικών, αλλά το γεγονός ότι εγείρονταν σοβαρές επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο ίδιος λόγος είχε οδηγήσει και την κοινοπραξία των Prologis – J&P Αβαξ να αποσυρθεί τελικά από τον διαγωνισμό, παρότι είχε υποβάλει την καλύτερη τεχνική προσφορά.

Το έργο στο Θριάσιο Πεδίο αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εμπορευματικού-αποθηκευτικού κέντρου, το οποίο θα συνδέεται μέσω σιδηροδρομικής γραμμής με το λιμάνι του Πειραιά, κάτι που συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα. Η ανάδοχος κοινοπραξία θα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα στον ΟΣΕ, που είναι ιδιοκτήτης της έκτασης, ενώ σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται και η παραχώρηση στον ΟΣΕ του 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που θα συσταθεί για την εκμετάλλευση του Θριάσιου. Επίσης, βάσει του διαγωνισμού, προβλέπεται ότι τα ετήσια έσοδα του οργανισμού θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο 10,6% του κύκλου εργασιών του φορέα εκμετάλλευσης του κέντρου.

Το ζητούμενο πλέον είναι η κατά το δυνατόν επιτάχυνση των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ως προς τη λήψη κοινοτικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να προδικάσει πλέον το αποτέλεσμα του νέου διαγωνισμού, καθώς οι οικονομικές συνθήκες δεν έχουν διαφοροποιηθεί συγκριτικά με τα όσα ίσχυαν τον Ιούλιο.