ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η συμμετοχή της Vodafone στην hol

Στα 41 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε ο εισφερόμενος κλάδος σταθερής τηλεφωνίας από την Vodafone-Panafon στην hellas online (hol). Από το ποσό αυτό, περίπου το 1/3 θα αξιοποιηθεί για την αύξηση του μετοχικού στην hol, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα πιστωθούν στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα παραπάνω αναφέρει η έκθεση του Δ. Σ. της hol, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, σχετικά με την απόκτηση από την Vodafone του 18,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας σε αντάλλαγμα την εισφορά του κλάδου σταθερής τηλεφωνίας της δεύτερης στην πρώτη. Βάσει της έκθεσης, η Vodafone θα λάβει περίπου 28,8 εκατ. μετοχές hol, ονομαστικής αξίας 0,45 ευρώ η καθεμία.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η hol θα διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ και 155,5 εκατ. μετοχές. Ολα τα παραπάνω αναμένεται ν’ αποφασιστούν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στις 30/9/2009.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η διοίκηση της hol είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. H υποχρέωση αυτή πηγάζει τόσο από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι των πιστωτριών τραπεζών, όσο και από την αναγκαιότητα εξυγίανσης των χρηματοοικονομικών της. Η διοίκηση της εταιρείας είχε δεσμευτεί πέρυσι, κατά την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος του 2008. Οι ομολογιούχοι παρέτειναν το χρονικό περιθώριο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2009, αλλά οι συνδυασμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της hol, αυτή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο ύψους 26 εκατ. ευρώ και η επικείμενη μέσω της Vodafone, υπολείπονται του συγκεκριμένου στόχου.