ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι εκλογές επιβραδύνουν θεσμικές εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Οι πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου επιβραδύνουν προσωρινά τις τρεις θεσμικές εξελίξεις που έχουν προγραμματισθεί εντός του Σεπτεμβρίου για το ελληνικό χρηματιστήριο. Η πρώτη εξέλιξη αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/36/ΕΚ που καθορίζει τα δικαιώματα των μετόχων, η δεύτερη εξέλιξη είναι η αποστολή των προτάσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανοικτές πωλήσεις στην CESR (Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών) και η τρίτη εξέλιξη είναι η προβλεπόμενη αναθεώρηση του ελληνικού χρηματιστηρίου από τον αγγλικό οίκο Ftse. Η περίοδος διαβούλευσης των φορέων για τα δικαιώματα των μικρομετόχων ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν θα έχουμε νομοθετικές εξελίξεις, αφού θα περιμένουν οι εποπτικές αρχές το άνοιγμα της νέας Βουλής που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Στα βασικά σημεία των προβλεπομένων αλλαγών που παρέχουν αυξημένα δικαιώματα στους μετόχους είναι:

α) Η κατάργηση της υποχρέωσης δέσμευσης μετοχών ως προϋπόθεση συμμετοχής στη γενική συνέλευση (και για τις μη εισηγμένες εταιρείες) και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού μετοχολογίου για τον καθορισμό των δικαιούμενων συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (σύστημα Record Date).

β) Η επαύξηση του περιεχομένου της πρόσκλησης καθώς και των πληροφοριών που πρέπει να θέτει στη διάθεση των μετόχων η εταιρεία, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και ενημέρωσης των μετόχων κατά το στάδιο που προηγείται της γενικής συνέλευσης καθώς επίσης και της ενθάρρυνσης της ψήφου όλων των μετόχων με αμφίδρομη (ηλεκτρονική) επικοινωνία ή με ζωντανή μετάδοση της Γ.Σ, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό των εταιρειών.

Στο θέμα των ανοικτών πωλήσεων να υπογραμμίσουμε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, η Ενωση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών (CESR) θα έχει συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και από τις 27 χώρες της Ε.Ε. για την κοινή πανευρωπαϊκή μέθοδο που έχει προτείνει να ισχύσουν οι ανοικτές πωλήσεις (short selling).

Η Ενωση των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (CESR) έχει δηλώσει ότι είναι καιρός να προωθηθεί μια πολιτική αναθεώρησης των κανόνων που διέπουν το short selling σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και γι’ αυτό έχει προτείνει ένα σύστημα με δύο όψεις (two-tier) που αφορά την κοινοποίηση των σημαντικών ανοιχτών θέσεων, μία που θα διατηρείται ιδιωτική, άρα μυστική και μία που θα δημοσιοποιείται.

Τέλος, τα στελέχη του αγγλικού οίκου Ftse θα έχουν μέσα στον μήνα τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Χ.Α., αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση της αγοράς λόγω του γενικότερου διεθνούς κλίματος.