ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέσα σε μία οκταετία οι τιμές των χρωμάτων αυξήθηκαν κατά 25,9%

Η εγχώρια αγορά των χρωμάτων και βερνικιών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α. Ε., στην οποία διαπιστώνεται η άμεση εξάρτησή της από τις συνθήκες που επικρατούν στην οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για χρώματα είναι η πρόθεση των νοικοκυριών για ανακαίνιση των κατοικιών τους, καθώς και οι προοπτικές των κλάδων στους οποίους απευθύνονται.

Το κόστος για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου διαχρονικά αυξάνεται, όπως φαίνεται τόσο από τον γενικό όσο και από τους επιμέρους δείκτες τιμών των δομικών υλικών που καταρτίζει σε μηνιαία βάση η ΕΣΥΕ. Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος δείκτης τιμών των χρωμάτων το 2008 αυξήθηκε κατά 3,2% έναντι του προηγούμενου έτους (2007) και κατέγραψε σωρευτική άνοδο ίση με 25,9% την περίοδο 2000-2008.

Το 2008 η παραγωγική επίδοση του κλάδου παραγωγής χρωμάτων υποχώρησε κατά 5,3% έναντι του προηγούμενου έτους, με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της ΕΣΥΕ να διαμορφώνεται στις 128,2 μονάδες το 2008 από 135,4 το 2007.

Οι εταιρείες του κλάδου διακινούν πληθώρα προϊόντων, τα οποία διαρκώς εξελίσσουν προκειμένου να ακολουθήσουν τις διακοσμητικές τάσεις.