ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Αδριατική «βούλιαξαν» τα κέρδη των ακτοπλοϊκών το πρώτο εξάμηνο

Μπορεί η κίνηση επιβατών και οχημάτων το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2009 να έφερε χαμόγελα στους ακτοπλόους υπολογίζοντας ότι θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, που είναι και το σημαντικότερο στην ακτοπλοΐα, ωστόσο η μείωση της κίνησης στην Αδριατική επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου των εισηγμένων ακτοπλοϊκών.

Τα έσοδα των τριών εισηγμένων, ΑΝΕΚ, Attica group και Μινωικές Γραμμές από τις δραστηριότητές τους στην Αδριατική, κατά το α’ εξάμηνο του 2009, εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2008 κατά 15,7%, 18,7% και 20,9% αντιστοίχως. Οι ζημίες των εισηγμένων άγγιξαν τα 52 εκατ. ευρώ, με πρώτη την ΑΝΕΚ με 16,4 εκατ. και ακολουθεί η Attica Group με ζημίες εξαμήνου 11,4 εκ. ευρώ, οι Μινωικές Γραμμές με ζημιές που ανήλθαν σε 9,35 εκατ., η Hellenic Seaways (HSW) με ζημιές 7,5 εκατ. και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) με 7 εκ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ και της Attica group για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μικρότερος στις γραμμές της Αδριατικής από ό,τι στις γραμμές εσωτερικού. Οι Μινωικές Γραμμές εμφανίζουν και σε αυτό το εξάμηνο υψηλότερο τζίρο στις γραμμές της Αδριατικής από ό,τι στην εσωτερική αγορά αλλά τούτο συμβαίνει διότι στο εσωτερικό, η εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο.

ΑΝΕΚ

Η εταιρεία είχε συνολικό τζίρο εξαμήνου 111,2 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα από τις εσωτερικές γραμμές ανήλθαν στα 59,9 εκατ. ευρώ (55,7 εκατ. ευρώ πέρσι) και από το εξωτερικό (γραμμές της Αδριατικής και ναυλώσεις πλοίων) στα 51,2 εκατ. ευρώ (60,8 εκατ. ευρώ πέρσι). Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ στις γραμμές εσωτερικού (7,7 εκατ. ευρώ πέρσι), 1,8 εκατ. ευρώ στις γραμμές εξωτερικού (2,2 εκατ. ευρώ πέρσι) και 10,4 εκατ. ευρώ στο σύνολο (9,9 εκατ. ευρώ πέρσι). Ο συνολικός ενοποιημένος τζίρος της ΑΝΕΚ στο εξάμηνο του 2009 ανήλθε στα 111,2 εκατ. ευρώ έναντι 116,5 εκατ. ευρώ πέρσι και οι ζημίες στα 16,0 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008.

Attica Group

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν 139,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο 6μηνο του 2009 έναντι 156,4 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο του 2008. Τα έσοδα από τις γραμμές του εσωτερικού ήταν 77,8 εκατ. ευρώ έναντι 66,8 εκατ. ευρώ πέρσι το ίδιο διάστημα και από τις γραμμές της Αδριατικής τα έσοδα έφθασαν στα 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 75,9 εκατ. ευρώ πέρσι. Στις γραμμές εσωτερικού, κατά το πρώτο 6μηνο του 2009, τα καθαρά κέρδη ήταν ύψους 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ πέρσι και στις γραμμές της Αδριατικής κατέγραψε ζημίες ύψους 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ πέρσι. Η Attica Group για το πρώτο 6μηνο του 2009 ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 139,93 εκατ. ευρώ έναντι 156,48 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο 2008 και ζημίες μετά φόρων στα 11,36 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,62 εκατ. ευρώ πέρσι.

Μινωικές Γραμμές

Η εταιρεία είχε τζίρο 75,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο του 2008 έναντι 94,7 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο του 2008. Τα 24,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο (30,3 εκατ. πέρσι) και τα 50,8 εκατ. ευρώ από τις γραμμές της Αδριατικής (64,37 εκατ. πέρσι). Τα μεικτά κέρδη των γραμμών εσωτερικού ανήλθαν φέτος στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο πέρσι, ενώ των γραμμών της Αδριατικής ανήλθαν στα 3,05 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ πέρσι. Τα μεικτά κέρδη των Μινωικών Γραμμών κατά το πρώτο 6μηνο του 2009 ανήλθαν στα 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρσι. Επισημαίνεται ότι η Minoan Lines ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2009 κύκλο εργασιών ύψους 75,58 εκατ. ευρώ έναντι 94,66 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 και ζημίες ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,32 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008.

ΝΕΛ

Τα έσοδα της ΝΕΛ κατά το πρώτο 6μηνο του 2009 μειώθηκαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας πτώση 15,8%, την οποία η εταιρεία αποδίδει κυρίως στη μείωση των εκτελεσθέντων δρομολογίων των πλοίων των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,6 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο του 2008. Τα φετινά αποτελέσματα ωφελήθηκαν με ποσό 3,3 εκατ. ευρώ το οποίο αφορούσε αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης της αξίας του πλοίου «Θεόφιλος» λόγω αποκατάστασης της λειτουργικής του ικανότητας.

Ηellenic Seaways

Η εταιρεία στο πρώτο 6μηνο του 2009 κατέγραψε ζημίες 7,49 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008.