ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΖΩΗ

Δύο χρονια διήρκεσε η συνεργασία στελεχών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του ΟΟΣΑ και της Εταιρείας Συμβούλων Mercer για να καταλήξουν σε προτάσεις μέτρων και στρατηγικών για τα επόμενα 20 χρονια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, κατά το δυνατόν, το κρίσιμο θέμα της χρηματοδότησης των συντάξεων και των υπηρεσιών υγείας «σε έναν κόσμο που γερνάει ταχύτατα». Στη συνεργασία αυτή συνέπραξαν άμεσα περισσότεροι από 300 ηγέτες που εκπροσωπούν 80 εταιρείες -μεταξύ των οποίων οικονομικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υγείας- και περισσότεροι από 40 οργανισμοί – κυβερνητικοί, διεθνείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και η Κοινωνία των Πολιτών.

Η έκθεση που δημοσιοποίησαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 (www. weforum. org/pensionshealthcare) παρέχει μια σειρά πρακτικών λύσεων στο «δίδυμο» πρόβλημα που προκαλεί η μείωση της ηλικιακής ομάδας του πληθυσμού του εργατικού δυναμικού και η αύξηση των ηλικιωμένων και συνταξιούχων – μια σχέση που εξελίσσεται ανησυχητικά δυσανάλογα λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Η έκθεση επισημαίνει ως «απαραβίαστη» την ανάγκη άμεσης συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπως και τη βελτίωση της απαραίτητης εμπλοκής και άλλων συμβαλλόμενων φορέων.

Προτείνει 11 επιλογές «ιδιαιτέρως κατάλληλες για τη σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα» προτάσσοντας ως επιλογή -το αυτονόητο- την παράταση της ενεργού εργασιακής ζωής ώς την ηλικία των 70 ετών -με δεδομένο ότι «σήμερα στην ηλικία αυτή οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι υγιείς, αποδοτικοί και χρήσιμοι».

Για την επιλογή αυτή, όμως, επισημαίνει ότι προϋποτίθεται μια συντονισμένη δράση. Δηλαδή, αφενός να αλλάξουν οι δημόσιες πολιτικές, αφετέρου να υπάρξουν οι κατάλληλες πρακτικές από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα – κυρίως όμως να προσαρμοστεί αναλόγως η γενικότερη συμπεριφορά των ατόμων στο πνεύμα της διατήρησης της διά βίου απασχολησιμότητας και της ενεργού γήρανσης.

Αλλη πρόταση είναι οι υπηρεσίες υγείας να εστιάσουν στην πρόληψη μάλλον, παρά στη θεραπεία των ασθενειών. Να αναλάβουν δηλαδή ενεργότερο ρόλο για τη διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και του περιορισμού της εμφάνισης χρόνιων ασθενειών στους ηλικιωμένους, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Τέλος, στις προτασσόμενες επιλογές της έκθεσης είναι και η παροχή οικονομικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να αντιλαμβάνονται την αξία των ιδιωτικών ασφαλίσεων για τη συνταξιοδότησή τους, όπως και των άλλων προϊόντων αποταμίευσης. «Γιατί είναι γνωστό ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι μπορούν και σχεδιάζουν με περισσότερη υπευθυνότητα τα οικονομικά τους για τα γεράματά τους» σχολιάζει η έκθεση.