ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράλληλη πτήση για Ολυμπιακή και Olympic Air

Το ενδεχόμενο να πετούν παράλληλα η παλιά και η νέα Ολυμπιακή είναι πολύ πιθανό. Η «απογείωση» της νέας Olympic Air αναμένεται να γίνει την 1η Οκτωβρίου 2009, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και την «προσγείωση» της παλιάς Ολυμπιακής. Και αυτό γιατί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για τις 24 άγονες γραμμές έχει καθυστερήσει και είναι πλέον πολύ πιθανό να μην υπάρξει μειοδότης – ανάδοχος των γραμμών μέχρι την 30ή/9/2009. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες αερογραμμές θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την κρατική Ολυμπιακή Αεροπορία. Σύμφωνα, δε, με αξιόπιστες πηγές, το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο δεν μπορεί επ’ ουδενί να μεταβιβασθεί στο διάδοχο σχήμα, καθώς θα θεωρηθεί αθέμιτη κρατική ενίσχυση.