ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ε.Ε. περιορίζει τις επιδοτήσεις στα ευρυζωνικά

Περιορισμούς στην κρατική επιδότηση της κατασκευής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, όπως το ελληνικό δίκτυο οπτικών ινών που εξαγγέλθηκε πρόσφατα, θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κείμενο κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε χθες, στην προσπάθειά της να αποτρέψει την αλόγιστη χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών από τις κυβερνήσεις. Οπως εξηγεί με ανακοίνωσή της, το ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η διοχέτευση κρατικών κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένου του 1 δισ. ευρώ που θα προέλθει από τα κοινοτικά ταμεία, στην ανάπτυξη «βασικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στις περιοχές όπου δεν επενδύουν οι ιδιωτικοί φορείς».

Η Επιτροπή διαχωρίζει έτσι ολόκληρη την επικράτεια κάθε χώρας σε ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές περιοχές, όπου οι πρώτες είναι εκείνες στις οποίες δεν απαιτούνται, από την ίδια τη δυναμική της αγοράς, κρατικές ενισχύσεις, με άλλα λόγια απλώς απαγορεύονται, ενώ στις υπόλοιπες «μπορεί να δικαιολογηθεί» η χορήγησή τους, «εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις».

Η ακριβής κατανομή περιλαμβάνει τρία ήδη περιοχής, τις «μαύρες» που κρίνονται ανταγωνιστικές κι ως εκ τούτου απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις και τις «γκρίζες» και «λευκές» που ενδεχομένως χρήζουν ενίσχυσης. Τον διαχωρισμό θα αναλάβουν φυσικά τα ίδια τα κράτη-μέλη, όμως για να εγκρίνει τις ζώνες και, συναφώς, κάθε κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις, όπως η «λεπτομερής» χαρτογράφηση των περιοχών, η πραγματοποίηση δημόσιων διαγωνισμών για τα έργα με ρήτρες ανάκτησης κακώς διατεθέντων κονδυλίων, η υποχρέωση διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των εταιρειών και η τεχνολογική ουδετερότητα, με άλλα λόγια η αποφυγή τεχνικών προδιαγραφών που ευνοούν κρυφίως τη μία ή άλλη εταιρεία.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασμό τα υφιστάμενα δίκτυα νέας γενιάς καθώς και τα υφιστάμενα σχέδια των εταιρειών για την επέκτασή τους, ώστε να μην υπάρξει «παρενόχληση» των γνησίως ιδιωτών επενδυτών από επιδοτούμενους.

Αναγνωρίζοντας ότι για τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, «οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για την επέκταση της κάλυψης σε περιοχές στις οποίες δεν σκοπεύουν να επενδύσουν οι φορείς της αγοράς», η Επιτροπή επισημαίνει ότι κάθε φορά που ενισχύεται ιδιωτικός φορέας, η κρατική ενίσχυση πρέπει να τονώνει τον ανταγωνισμό «υποχρεώνοντας τον δικαιούχο να διευκολύνει την ανοικτή πρόσβαση τρίτων φορέων στο δίκτυο που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο».