ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Αυξημένες εισροές και κυρίως θετικές αποδόσεις χαρακτήρισαν την προηγούμενη εβδομάδα το σύνολο της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ετσι, οι εισροές ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ από εισροές 13,3 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αποδόσεις για όλες τις υποκατηγορίες είχαν εύρος από 1,55% έως -0,32%. Θετική εικόνα εμφάνισαν και τα τρία funds of funds, με εύρος αποδόσεων από 0,33% έως 1,91%, ενώ η εν λόγω κατηγορία αμοιβαίων εμφάνισε εισροές 0,42 εκατ. ευρώ.

Ετσι, οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού είχαν απόδοση 0,01%, τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού -0,32%, τα Μετοχικά Εσωτερικού 0,76%, τα Μετοχικά Εξωτερικού 1,55%, τα Μεικτά Εσωτερικού 0,45%, τα Μεικτά Εξωτερικού 1,25%, τα Ομολογιακά Εσωτερικού 0,42% και τα Ομολογιακά Εξωτερικού 0,1%. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε στα 10,5 δισ. ευρώ από 10,4 δισ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα Μετοχικά Funds of Funds αύξησαν τα κέρδη τους κατά 1,91%, ακολούθησαν τα Μεικτά Funds of Funds που ενισχύθηκαν κατά 0,82% και τα Ομολογιακά κατά 0,33%.