ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυσμενείς εξελίξεις για εισηγμένες κλωστοϋφαντουργικές

Τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας αναδεικνύουν πλέον οι δυσμενείς εξελίξεις για πολλές εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου, τις τελευταίες ημέρες.

Η πλέον πρόσφατη αρνητική εξέλιξη αφορά την περίπτωση της εταιρείας Μαξίμ Περτσινίδης, οι εργαζόμενοι της οποίας προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας στις αρχές της εβδομάδας. Το πρόβλημα για τους εργαζόμενους της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς οι στρόφιγγες χρηματοδότησης της εταιρείας παραμένουν κλειστές.

Ταυτόχρονα, σε εκκρεμότητα παραμένει και το θέμα της χρηματοδότησης της Βαρβαρέσου.

Γεγονός είναι ότι όλο και περισσότερες κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες στρέφονται στη λύση της σύναψης δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, τακτική με την οποία η Ε.Ε. έχει διαφωνήσει.

Ελλείψει κρίσιμης ρευστότητας, οι εισηγμένες κλωστοϋφαντουργίες προχωρούν η μία μετά την άλλη στην πώληση περιουσιακών τους στοιχείων, προκειμένου να μειώσουν τον δανεισμό τους και να περικόψουν έξοδα.

Η Ελληνική Υφαντουργία διέκοψε τη δραστηριότητα του κλωστηρίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης με μεταφορά μεγάλου μέρους των μηχανημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού του στη θυγατρική εταιρεία «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε.» και αποφάσισε την πώληση του βιομηχανοστασίου, επιφάνειας 20.000 τ.μ. επί οικοπέδου 30.000 τ.μ.

Πιθανή θεωρείται η αξιοποίηση ακινήτου και από Εριουργία Τρία Αλφα.

Τέλος, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση της ρευστότητας, ο όμιλος Μουζάκη προχώρησε πρόσφατα στην πώληση θυγατρικών του εταιρειών σε συγγενή επιχείρηση.

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου διέκοψε την παραγωγή νήματος και προτίθεται να απορροφήσει τη θυγατρική της εταιρείας Πολάρις.

Η τελευταία διέκοψε πέρσι τη συνεργασία με σήματα του εξωτερικού και περιόρισε σε 2 από 7 τα καταστήματά της.