ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETAIPIKH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανακοινώθηκε η έναρξη της ετήσιας Ερευνας Best Workplaces 2010 που διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά το Great Place to Work Institute (www. greatplacetowork. gr) με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School (www. alba. edu. gr). Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τις πρώτες 20 εταιρείες που αποδεικνύεται ότι έχουν δημιουργήσει το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ώς την 9η Οκτωβρίου, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει και η σχετική ενημερωτική συνάντηση.

Προστιθέμενη αξία της έρευνας αυτής είναι το ότι η αξιολόγηση των εταιρειών δεν περιορίζεται μόνο στις καλές πρακτικές που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση για το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά, κυρίως, αξιολογείται «το πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτιμούν το εργασιακό περιβάλλον τους και τις σχέσεις τους με την εταιρεία». Ενα δεδομένο θεμελιώδους σημασίας για τις εταιρείες εκείνες που θέλουν να βλέπουν την αλήθεια κατάματα και, εάν όντως το επιθυμούν, να είναι σε θέση γνωρίζουν τι και πώς θα πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί.

Πρόσφατα, έναν καινοτόμο, πειστικό και αδιάψευστο «δείκτη» -όχι μόνο για το καλό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και για τη δημιουργία ενός άλλου μοντέλου του κόσμου- προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος κ. Σαρκοζί («Κ» 15.9.09) θέτοντας τα επίπεδα της ευτυχίας των ατόμων και της ευημερίας των εργαζομένων στην ίδια «ζυγαριά» με τους οικονομικούς δείκτες που καθορίζουν ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Ετσι, πριν από 18 μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος μετέφερε την ευφυή αυτή ιδέα του για μελέτη προς τους οικονομολόγους Νομπελίστες Joseph Stiglitz και Amartya Sen. Οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση που του παρέδωσαν την περασμένη εβδομάδα, συνιστούν ότι για τη μέτρηση της οικονομικής παραγωγής θα πρέπει να μετατοπισθεί η σημασία που συγκεντρώνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και να δοθεί η έμφαση στον δείκτη ευημερίας και βιωσιμότητας. Αλλωστε, όπως τεκμηριώνουν κοινοτικές έρευνες και έγκυροι ευρωπαϊκοί φορείς διοίκησης επιχειρήσεων, τα οφέλη που προκύπτουν όταν υπάρχει υψηλό αίσθημα ευημερίας στους εργαζομένους εισπράττονται κυρίως από τους εργοδότες τους. Επιγραμματικά, αναφέρονται τα εξής: υψηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, αυξημένη ευελιξία στην εξυπηρέτηση πελατών (κάλυψη απόντων, όπως και κατά τη διάρκεια των διακοπών), υψηλά επίπεδα ηθικού, παρακίνηση, δέσμευση, μείωση ποσοστού απόντων, διακράτηση και απόκτηση προσωπικού με διαφορετικότητα και, τέλος, ανάδειξη σε «εργοδότη επιλογής».