ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρίσιμες αποφάσεις για Αλυσίδα, ΕΤΜΑ, Hitech

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αποφασίσει το προσεχές διάστημα για το χρηματιστηριακό μέλλον των τριών εισηγμένων που έχουν απομείνει από τη λίστα των εταιρειών που διεγράφησαν οριστικά από τα μητρώα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

Οι τρεις εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται πάνω από δύο χρόνια εκτός συναλλαγών, είναι οι εξής: η μετοχή της «Αλυσίδα» η οποία έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης από τις 19 Απριλίου 2006, η «ΕΤΜΑ» η οποία βρίσκεται εκτός χρηματιστηριακών συναλλαγών από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και η «Hitech» η οποία βρίσκεται εκτός Χ.Α. από τις 26 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί την πορεία των τριών εταιρειών και θα αποφασίσει για το χρηματιστηριακό τους μέλλον. Εξυγίανση του χρηματιστηριακού ταμπλό ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2006 από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Αλέξιο Πιλάβιο και μέχρι και σήμερα έχουν διαγραφεί οριστικά πάνω από 42 εισηγμένες. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαγραφών αποτέλεσαν την κατάληξη μιας έντονα φθίνουσας οικονομικής πορείας. Αλλες εισηγμένες εξαφανίσθηκαν σε μία ημέρα είτε λόγω τραγικών γεγονότων (αυτοκτονία Μανιώτη στην Ipirotiki), είτε λόγω διαφυγής στο εξωτερικό (η ιδιοκτήτρια της «Δυναμική Ζωή» Νατάσσα Μπουγιατιώτη), είτε λόγω ζημιογόνου πορείας για εταιρείες όπως η Εμφασις, η Intersonic, η Connection, η Θεμελιοδομή, η Ξιφίας κ.ά. Εάν μία εταιρεία διαγραφεί οριστικά από το Χ.Α. αλλά συνεχίσει τη δραστηριότητά της, οι μέτοχοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν την αποζημίωση των χαρτοφυλακίων τους. Στην περίπτωση που η εταιρεία πτωχεύσει, οι μέτοχοι θεωρητικά έχουν δικαίωμα στα περιουσιακά της στοιχεία, όμως αφού προηγηθούν οι αποζημιώσεις των πιστωτών (τράπεζες, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εκτός χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι και η Lannet από την 1/7/2008.